Skip to content

Artikel Kontakt: Regionale voedseldialogen moeten bewustwording vergroten

REGIO • Met drie voedseldialogen wil het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden een bijdrage leveren aan bewustwording van het belang van voedsel en de betrokkenheid van stakeholders vergroten bij de voedseltransitie die gaande is.

De eerste twee avonden zijn onlangs geweest. Op woensdag 27 oktober is bij Booij Kaasmakers de derde bijeenkomst. Centraal staat deze avond de vraag welke consequenties onze voedselkeuzes hebben op de natuur en het landschap. Inhoudelijke bijdragen komen deze avond onder andere van Sjaak Kreeft (schoolleider Yuverta), Marijke Booij (Booij Kaasmakers) en Sander Peltenburg (Burgs food). Opnieuw zal het gesprek door Jan Arie Koorevaar worden geleid. De avond begint om 19.45 uur (inloop 19.30 uur).

Op 21 juni dit jaar zijn de Voedseldialogen van het Gebiedsplatform gestart met het in première gaan van de Documentaire ‘Het Voedsel van Hier’. De eerste dialoogavond was vervolgens op 6 oktober bij Yuverta De Bossekamp in Ottoland. Het onderwerp van gesprek was het vraagstuk of gezond voedsel betaalbaar is voor iedereen. Reinoud de Leeuw van Voedselbank Giessenlanden-Zederik deelde zijn praktijkervaringen. Ook in deze regio zijn voedselbanken nodig.

Onderliggende problematiek
Vervolgens ging de dialoog met wethouder Lizanne Lanser, onder leiding van gespreksleider Jan Arie Koorevaar, dieper in op de onderliggende problematiek en oorzaken. “Het is een complex vraagstuk. Het gaat om geld, kennis en problematiek,” schetste Lanser. “Soms heeft een huishouden inderdaad simpelweg niet genoeg geld om voldoende en gezond voedsel te kopen. Toch is dat niet de enige oorzaak.”

“Ook speelt mee dat mensen niet altijd weten hoe ongezond sommige keuzes zijn, of hoe gezonde maaltijden bereid kunnen worden. Daarom hebben we bijvoorbeeld als gemeente in samenwerking GGD en scholen de Menukaart Gezonde School ontwikkeld.”

“Een derde aspect zijn de sociaal maatschappelijke problemen waar mensen mee kunnen worstelen. Dit zijn problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn, maar wel grote invloed hebben op de mogelijkheden die mensen hebben om gezond te eten.”

Belang van verhalen
In een kort gesprek met de documentairemaker Rik van der Linden, kwam het belang van verhalen aan bod. Het is belangrijk om de vraagstukken ‘een gezicht te geven’, het gaat immers om echte mensen. Met zijn werk wil Rik mensen aan het denken zetten en in beweging brengen. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor betaalbaar gezond voedsel werd stevig gediscussieerd, waarbij ieder uitgedaagd werd ook bij zichzelf na te gaan wat je zelf kunt doen.

De tweede avond vond op 11 oktober plaats bij de Ponthoeve in Vianen. Deze avond lag de focus van de dialoog op de vraag ‘Voor wie produceren we in onze regio voedsel?’. Deze avond was tevens als webinar online te volgen. Voedselproducenten Matthijs Baan (melkveehouder en aanbieder van Elke Melk), Kees Kortleve (melkveehouder), Kees en Maria van Gaalen (biologisch dynamische kaasmakers) deelden hun visie op hun producten, de manier waarop ze die produceren en voor wie.

Dialoog uitlokken
Aan de hand van stellingen en indringende vragen hield gespreksleider Jan Arie de deelnemers scherp en lokte hij de dialoog uit. Het signaal dat voedselbeschikbaarheid spannend gaat worden gezien de huidige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld stijgende gasprijzen, was voor sommigen een eye opener.

De nuancering dat lokaal voedsel niet per definitie duurzamer hoeft te zijn dan voedsel van elders vond veel bijval. Niemand van de aanwezigen vond dan ook dat je alleen maar lokaal geproduceerd voedsel zou moeten eten. Na afloop was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Ieder die de dialoogavond van 27 oktober wil bijwonen is van harte welkom. Aanmelden kan via www.gebiedsplatform.nl/dialoogavonden. Daarnaast biedt het Gebiedsplatform de mogelijkheid om de documentaire als programma te meer informatie is beschikbaar via https://www.gebiedsplatform.nl/het-voedsel-van-hier of neem contact op via info@gebiedsplatform.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden