Skip to content

Artikel Kontakt: Purperreigers tellen met een drone

KINDERDIJK • Liever zien ze geen drones bij de molens van Kinderdijk, maar soms breekt nood wetten. Eind mei werd de weidevogeldrone van Den Hâneker ingezet om de nesten van purperreigers te tellen.

Normaal gesproken gaan de vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’ iedere eerste zaterdag van juni te voet het moeras van Kinderdijk in om de kolonie purperreigers in kaart te brengen. Dit jaar werd daar voor het eerst sinds vele jaren vanaf gezien, omdat het momenteel te gevaarlijk werd geacht om het moeras te betreden. De rietkwaliteit in de Hoge Boezem van de Overwaard gaat hard achteruit, hele stukken riet zijn dood en midden in de rietgorzen vallen gaten waarin je tot over je middel kan wegzakken.

Toch is het belangrijk dat de purperreigers in Kinderdijk goed in kaart worden gebracht. Kinderdijk herbergt namelijk één van de grootste kolonies van Nederland. Het is een belangrijke soort van het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. In Kinderdijk en de Zouweboezem bij Ameide broedt ongeveer de helft van alle purperreigers in Nederland.

Voor het uitvoeren van de telling met behulp van een drone zocht de vogelwerkgroep contact met de agrarische natuurvereniging Den Hâneker. Drone-pilot Arjan de Jong: “Normaal gesproken tellen we weidevogels, die we in de vroege ochtend met een warmtebeeldcamera opsporen, zodat de boer hier rekening mee kan houden bij het maaien. Dit is heel wat anders, maar erg leuk om te doen.”

Zijn co-pilot Tom Kortleve vertelt: “Vanwege de vele ganzen lukte het in Kinderdijk niet om met de warmtebeelden de nesten van purperreigers te onderscheiden. Uiteindelijk hebben we duizenden foto’s gemaakt van 35 meter hoogte, die zijn samengevoegd tot één foto. Hierop waren de nesten van de reigers goed te onderscheiden.”

De vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht is erg blij met inzet van Arjan en Tom. Ze analyseerden de foto’s en vonden uiteindelijk zo’n 165 nesten. Dat zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar toen er 164 nesten werden geteld. Hiermee lijkt de populatie in Kinderdijk stabiel. Toch zijn er bij de vogelaars grote zorgen. Vogelaar en ecoloog Adri Clements zegt: “Toen we de luchtbeelden zagen schrokken we van de toestand van het perceel waar ieder jaar de hoofdkolonie nestelt. Dit deel van de Boezem gaat hard achteruit. Er moet echt iets gebeuren, want anders zijn we ze over een paar jaar echt kwijt.”

Toch was er ook positief nieuws te melden: op de dronebeelden werd, tussen de purperreigers, het nest van een grote zilverreiger ontdekt. Dit betreft het eerste broedgeval sinds mensenheugenis in de Alblasserwaard. Normaal gesproken zien we deze witte reigers vooral in de wintermaanden in onze polders en trekken ze naar Oost-Europa om te broeden. In Nederland zijn slechts een enkele kolonies, waaronder één grotere in de Oostvaardersplassen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Peter Paul Klapwijk

Back To Top
Lid worden