Skip to content

Artikel Kontakt: Provinciale subsidie voor onder andere Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • De provincie Zuid-Holland stelt 2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor inwoners en ondernemers in Holland Rijnland en drie Zuid-Hollandse polders. 

De genoemde doelgroep kan subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een vitale landbouw en betere verbinding tussen stad en platteland. Het geld komt beschikbaar via LEADER, een onderdeel van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Gespreide Herberg
De initiatiefnemers van De Gespreide Herberg in de Alblasserwaard maakten al gebruik van LEADER. Zij bieden bezoekers van de Alblasserwaard duurzame logies op unieke locaties in de polder. Elco vd Berg, projectleider van het project De Gespreide Herberg: “Dit project wordt in de loop van de uitvoering echt steeds beter door de wisselwerking tussen circulaire ondernemers en studenten. Er wordt ontzettend veel kennis opgedaan en uitgewisseld. Mooi om te ervaren dat de typische ‘LEADER aanpak’ van integrale en multisectorale samenwerking zo goed uitpakt en dat we daarmee een impuls aan de regionale recreatie en werkgelegenheid kunnen geven.”

Polders met Waarden
LEADER is bedoeld voor initiatieven van de bevolking die passen bij de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van de twee LEADER gebieden van Zuid-Holland: Holland Rijnland en Polders met Waarden (Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard). Het programma geeft iedereen met een goed plan voor verduurzaming van het platteland, de relatie tussen het platteland en de stad, de gezondheid van de regionale leefomgeving of het versterken van de lokale economie de kans dit uit te voeren.

Vitale landbouw
Het LEADER programma loopt al sinds 2014. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt het resterende LEADER budget beschikbaar gesteld. Het grootste deel van het subsidiebedrag komt uit Europa. De provincie Zuid-Holland draagt bijna 500.000 euro bij. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw): “Mooi dat we op deze manier een flinke investering kunnen doen in de ontwikkeling van ons platteland. Het platteland hoort namelijk bij Zuid-Holland. Om dat te behouden en de landbouw een vitale toekomst te geven, moeten sommige dingen anders. Met deze subsidie kunnen de inwoners van de gebieden zelf aan de slag met bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen.”

Bron: het Kontakt
Back To Top
Lid worden