Skip to content

Artikel Kontakt: Onderzoek naar uitbreiding campagne tegen overlast vrijetijdsverkeer in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat onderzoeken of de campagne tegen overlast door vrijetijdsverkeer op dijken, die momenteel in de gemeente Vijfheerenlanden plaatsvindt, uitgebreid kan worden naar de gemeente Molenlanden.

De fractie van de VVD in Molenlanden stelde hierover vragen aan het gemeentebestuur. In de gemeente Vijfheerenlanden wordt in samenwerking met waterschap, politie en motorrijdersvereniging KNMV een poging ondernomen om de overlast te verminderen. De combinatie van een bewustwordingscampagne en een handhavingsactie spreekt VVD Molenlanden erg aan.

Navolging
En het spreekt het gemeentebestuur van Molenlanden dus ook aan. “Wij hebben ook kennis genomen van de campagne in Vijfheerenlanden en vinden dit een initiatief dat in onze gemeente navolging kan hebben”, reageert wethouder Johan Quik. De campagne in Vijfheerenlanden loopt echter en een eerste handhavingsactie heeft al plaatsgevonden. Het opzetten van een dergelijke actie in Molenlanden vraagt voorbereidingstijd en voor de actie met handhaving zal capaciteit moeten worden vrijgemaakt.

Evenals in onze buurgemeente Vijfheerenlanden is in Molenlanden het grootste deel van de dijkwegen in beheer bij Waterschap Rivierenland. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom waar vaak de grootste overlast ontstaat vanwege toegestane hogere snelheden. Zij zijn, naast de politie en de KNMV, dan ook een belangrijke partner bij het opzetten van een campagne. Voor een soortgelijke actie in Molenlanden zijn inmiddels de eerste contacten gelegd met politie en Waterschap Rivierenland.

Uitbreiden naar Molenlanden
Wethouder Quik: “In een eerste overleg met Waterschap Rivierenland zijn de mogelijkheden van een soortgelijke campagne verkend. Voorgesteld wordt om de actie in Vijfheerenlanden te evalueren en in vervolg daarop uit te breiden naar onze gemeente. Mogelijk zou dit kunnen leiden tot een actie in het najaar in onze gemeente. Overigens lijkt een campagne in het vroege voorjaar het meest effectief.”

Van een verbod op vrijetijdsverkeer kan volgens de gemeente geen sprake zijn. Het college is van mening dat toeristisch gebruik van het gebied juist moet worden bevorderd. Bovendien worden bij het opleggen van beperkingen aan het gebruik van een weg ook de eigen inwoners beperkt in hun mogelijkheden. Wethouder Quik: “Wij hebben op dit moment dan ook geen plannen om het gebruik van wegen door vrijetijdsverkeer, dat zich aan de wettelijke normen en geldende verkeersregels houdt, te verbieden.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

 

Back To Top
Lid worden