Skip to content

Artikel Kontakt: ‘Niet de vraag óf er windmolens in Molenlanden komen, maar waar’

ALBLASSERWAARD • De plannen van de gemeentes Gorinchem en Molenlanden om windmolens te plaatsen op de locatie Avelingen stuitten nu al op de nodige hobbels.

De windmolens maken deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) van de twee gemeentes. In de RES doet de regio Alblasserwaard een ‘bod’ aan het Rijk. Daarin staat de ambitie om in 2030 in de regio 1.150 Terra Joule (TJ) duurzame elektriciteit op te wekken via windenergie en zonne-energie.

Tijdens een online informatieavond in januari gaven de wethouders Eelke Kraaijeveld van Gorinchem en Teunis Jacob Slob van Molenlanden uitleg over de plannen. Daarbij werd over de windmolens ook een korte video vertoond, waarin wordt gesteld dat op de locaties A15 Oost en Avelingen samen met bedrijven die hier gevestigd zijn gekeken is naar de mogelijkheden.

Merwetank
Dat contact is er op Avelingen echter niet of nauwelijks geweest, stelt Wout de Jong. De Giessenburgse ondernemer is eigenaar van het op Avelingen gevestigde bedrijf Merwetank. Hij vindt dat hij recht van spreken heeft omdat in de korte video vooral Merwetank te zien was. “Er is overleg geweest met enkele grote bedrijven. Maar met de meeste bedrijven is dat niet gebeurd. Ook niet met ons.”

Na de online informatieavond is het volgens De Jong bij de bedrijven in het industriegebied doorgedrongen dat er plannen zijn. “Maar daarbij is niet opgehelderd wat de plannen ongeveer inhouden. Ik heb geprobeerd aanvullende informatie te krijgen, maar dat is me niet gelukt.”

Wob-verzoek
Wel vond er een gesprek met de wethouder plaats. “Dat leverde geen nieuwe informatie op. Uiteindelijk heb ik met een Wob-verzoek geprobeerd achter de waarheid te komen. Dat verzoek loopt nog. Hoezo communicatie? De gemeente communiceert niet, je moet proberen het eruit te trekken en hopen dat je wat krijgt.”

Veel is nog onduidelijk. In de concept Regionale Energie Strategie, de vorig jaar besproken voorloper van de huidige RES, wordt bijvoorbeeld gesteld dat het om zeven tot tien windturbines gaat. Tijdens de informatieavond gaf Jasper Mos van de gemeente Gorinchem op een vraag van één van de luisteraars echter aan dat er nog geen idee is over het aantal windmolens. “Er is nog geen aantal bekend, daar kan ik echt nog geen antwoord op geven.”

Niet doorgaat
Wout de Jong verwacht dat de bouw van de windmolens op Avelingen niet doorgaat. “Ieder weldenkend mens begrijpt dat dit geen goede locatie is. In de RES wordt beschreven dat als de windturbines in Gorinchem niet haalbaar zijn, een alternatief gezocht moet worden, wat in dat geval in de gemeente Molenlanden zal liggen. Het is niet de vraag óf er nieuwe windturbines in Molenlanden komen, maar waar. Over een jaar of vier zullen we het weten.”

Die alternatieve locatie zou volgens de RES in de directe omgeving van een snelweg moeten zijn. “De A27, maar veel waarschijnlijker de A15”, gaat De Jong verder. Bij de A15 ligt ook de gemeentegrens tussen Molenlanden en de Drechtsteden-gemeentes, die hun eigen RES-opgave hebben. In de RES-Drechtsteden wordt voor locaties voor duurzame energie naar min of meer hetzelfde gebied gekeken, maar dan aan de andere kant van de gemeentegrens.

Wijngaarden
In Wijngaarden kwam er al protest vanuit de klankbordgroep over windmolens die langs de A15 zouden komen, op de grens van het dorp. Wout de Jong: “ Als de windmolens in Gorinchem niet kunnen doorgaan, dan krijgt het gebied tussen Hardinxveld-Giessendam en Giessen-Oudekerk en tussen Papendrecht en Wijngaarden mogelijk een dubbele portie te verwerken. De mensen die daar wonen raad ik aan de zaak scherp in de gaten te houden.”

Later deze middag (13/4) gaan de wethouders Eelke Kraaijeveld en Teunis Jacob Slob in op de RES Alblasserwaard. Een verslag daarvan komt zo snel mogelijk online te staan.

Back To Top
Lid worden