Skip to content

Artikel Kontakt: Molenlanden wil meer toeristen trekken

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil beter inspelen op de kansen die het groeiend toerisme biedt. Raadsleden vragen zich af wat voor soort toerist de gemeente wil trekken.

Molenlanden blijft achter: de werkgelegenheid gerelateerd aan toerisme ligt in deze gemeente tussen de 3 en 4 procent, terwijl dit landelijk 7 procent is. Het college vroeg daarom aan recreatieve ondernemers om eens mee te denken over het versterken van het toerisme, op een manier die past in de streek.

Uitbreiding toerisme
Het resultaat van het overleg is de Toeristische Agenda Molenlanden, die pleit voor uitbreiding van de sector, op een manier die past bij de identiteit en draagkracht van de gemeente. Een sterkere toeristische sector biedt meteen kansen voor het opleiden van jongeren voor beroepen in de vrijetijdssector.

Belangen inwoners
Progressief Molenlanden vindt dat het college te weinig rekening houdt met de belangen van inwoners. “Mijn voorstel: breidt de groep waarmee u overlegt uit met deskundige inwoners die niet uit de toeristenbranche komen. Het is belangrijk dat toerisme bijdraagt aan de leefbaarheid in onze dorpen en de belangen van inwoners. Ik heb het gevoel dat de agenda nu bepaald wordt door hoe ondernemers ertegenaan kijken.”

Inspraak
Ook de VVD pleit voor meer betrokkenheid van inwoners. Philomeen Breddels: “We denken dat een groot percentage niet profiteert en niet blij zal zijn met meer recreanten, daarom is het belangrijk om inwoners goed bij de ontwikkelingen te betrekken.” De CU vindt dat ook. “Voor ons is belangrijk dat inwoners inspraak krijgen bij de ontwikkeling van plannen in hun leefgebied”, stelde Pieter van Bruggen. “Hoe gaat u die inspraak borgen?”

Passende schaal
Jan Arie Koorevaar (CDA) vindt het niet nodig om te wijzen op het achterblijven van de toeristische sector vergeleken met het landelijk gemiddelde. “Verhoging van dit percentage is geen doel op zich. We zijn nu eenmaal niet de gemiddelde gemeente, we gaan voor kwaliteit.” Hij had een aantal vragen, waaronder: “Wat is een passende schaal?”

Belangen
De SGP vindt dat er eerst met de raad gesproken had moeten worden over een passende schaal voor het toerisme. Wietse Blok: “De raad had kaders moeten kunnen stellen. We hebben waardering voor onze ondernemers, maar het voelt vreemd aan dat dit stuk is opgesteld door mensen die er belangen bij hebben. En we missen de karakteristieke waarde van de zondagsrust.”

Van Bruggen: “De leefbaarheid, dat gaat over balans. Toerisme mag niet ten koste gaan van het karakter van onze waard. De gemeente moet hier een stevig vinger in de pap hebben.”

Rust en ruimte
Wethouder Arco Bikker reageerde: “We realiseren voorzieningen vaak via een bestemmingsplan. Bij het aanvragen ga je in gesprek met de omgeving, zodat die ermee kan leven en de ondernemer er een boterham mee kan verdienen.”

Rustzoekers
Verder zei Bikker: “De toerist die we willen is een toerist die geniet van rust en ruimte, niet iemand die een groot muziekfestival wil. De kwaliteitstoerist, daar wordt op ingezet. We willen verblijfsaccommodatie in een hoger segment dan we nu hebben. Een toerist die gaat voor shoppen en uitgaansleven, laten we ons daar niet op richten, dat aanbod hebben we niet.”

Type toerist
Het type toerist leverde enige discussie op. Raadsleden noemen ook toeristen die graag naar festivals gaan. Verschoor: “We willen niet alleen de rustzoeker, maar ook de plezierzoeker en de stijlzoeker. De toerist die langer wil blijven en meer wil besteden. Daar moet je voorzieningen voor hebben.”

Maatwerk
Bikker lichtte toe: “Stel dat ik enorm houd van het uitgaansleven, dan zal ik Molenlanden niet kiezen omdat de omgeving daar niet op zit te wachten en er de faciliteiten niet voor zijn.” Over een passende schaal zei hij: “Dat zal maatwerk worden, kijkend naar de locatie.”

Balans
Van Bruggen wilde nog weten hoe de gemeente de balans tussen toerisme en leefbaarheid in de gaten gaat houden. “Kunnen we de tekst daarover aanscherpen met: de gemeente stuurt bij waar nodig?” Bikker: “Het is goed om daarop schriftelijk te reageren, om het voor de toekomst vast te leggen en te verduidelijken wat we daar precies mee bedoelen.”

Moties
De fractie van Progressief Molenlanden bereidt moties en/of amendementen voor over leefbaarheid in relatie tot toerisme, het inspireren van inwoners om zelf recreatieve activiteiten op te zetten en de betrokkenheid van de samenleving. De fractie van de SGP overweegt met een amendement over de zondagsrust te komen.

Tijdens de besluitvormende vergadering van 26 januari staat de Toeristische Agenda Molenlanden opnieuw op de agenda.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden