skip to Main Content

Artikel Kontakt: Molenlanden: vergoeding extra kosten coronatoegangsbewijs ondernemers en verenigingen

MOLENLANDEN • Ondernemers, verenigingen en organisatoren die verplicht moeten werken met een coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen vanaf 9 november aankloppen bij de gemeente Molenlanden voor een vergoeding van de extra kosten die ze voor de controle moeten maken.

De regeling stimuleert de naleving van de controleplicht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om evenementen en andere publieksactiviteiten, horecaondernemingen, (sport)wedstrijden en -activiteiten, en culturele activiteiten waarvoor een CTB verplicht is.

Medio september heeft het kabinet besloten een extra uitkering te verlening voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht op het coronatoegangsbewijs.

Eerlijk
Molenlanden wil het beschikbare geld zo eerlijk mogelijk verdelen over degenen die extra (personeels-)kosten maken voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Hiervoor stelde het college op 2 november de Ondersteuningsregeling controle CTB vast.

Vanaf dinsdag 9 november kunnen Molenlandse ondernemers, verenigingen en organisatoren een aanvraag indienen via een formulier op de website van de gemeente.

Periodes
De gemeente keert over twee periodes geld uit: 22 september tot en met 24 november en 25 november tot en met 31 december. Vanaf 9 november kunnen betrokkenen de aanvraag binnen vier weken indienen voor de eerste periode, vanaf 2022 kunnen zij de aanvraag indienen over de tweede periode, tot uiterlijk 30 januari.

Factuur
Ondernemers, verenigingen en organisatoren kunnen in aanmerking komen voor extra kosten voor materiaal en personeel die ze extra maken voor de controle op het (CTB). Zij moeten deze kosten met een factuur aantonen.

De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 5.000 euro per aanvrager. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragers en kan dus ook minder zijn. Als er budget over is, kan dit naar rato worden verdeeld.

Aanvraagformulier
Vanaf 9 november publiceert de gemeente meer informatie, de regeling en het aanvraagformulier op www.molenlanden.nl.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden