Skip to content

Artikel Kontakt | Molenlanden onderzoekt toeristische verbinding over de Lek naar Nieuwpoort

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden ziet kansen voor een toeristische verbinding met de waterbus tussen Ridderkerk en Nieuwpoort/Schoonhoven. In die verbinding zal de waterbus alleen in de zomermaanden varen over dat deel van de Lek.

Maar dat is nog niet zeker. Er moet eerst meer onderzoek gedaan worden en overleg gevoerd worden.

Een onderzoek naar de mogelijkheid voor een toeristische vaarroute op de Lek maakt onderdeel uit van een veel groter onderzoek, waarbij tien scenario’s voor verbetering van personenvervoer op het water onder de loep zijn genomen.

Een extra snelle Waterbus vanaf het Transferium van Alblasserdam naar Rivium en Rotterdam, was bijvoorbeeld ook onderzocht. Ook een nieuw driehoeksveer tussen Ridderkerk, Kinderdijk en Lekkerkerk, is onderzocht.

Geen concurrent
Uit het onderzoek is gebleken dat een snelle Waterbus op de Lek niet snel genoeg is om als concurrent voor de auto te kunnen functioneren. Een aantrekkelijke frequentie van minimaal een waterbus per half uur is te duur.

Daarnaast is gebleken dat het Transferium Alblasserdam lastig is om te ontsluiten met de reguliere waterbus. In combinatie met Bolnes is dat onmogelijk.

Een eigen waterbusverbinding zal niet frequent kunnen varen en is tegelijk erg kostbaar.

Autoveren zijn niet wenselijk vanwege lokale verkeerssituatie en benodigde investeringen.

Snelheid
Een nieuwe Waterbushalte in Bolnes, mits inpasbaar in de bestaande vaartijd van de Waterbus, behoort wel tot de mogelijkheden. Maar dan moeten de huidige snelheidsbeperkingen van de Waterbus worden opgeheven.

Vernieuwd Driehoeksveer tot Kinderdijk of door naar Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland behoort ook tot de mogelijkheden. Maar dan is een inpassing in het Waterbusnetwerk wel een belangrijke voorwaarde.

Een toeristische verbinding van Ridderkerk naar Schoonhoven en Nieuwpoort kan mogelijk in een aantal zomerweekeinden tegen geringe kosten door de Waterbusexploitant uitgevoerd worden. Dit idee moet nog verder uitgewerkt en overlegd worden om te weten of dit ook echt haalbaar is.

In de loop van het jaar hoopt de gemeente Molenlanden hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden