Skip to content

Artikel Kontakt | LTO denkt dat provincie weg vrij wil maken voor onteigenen boeren in Alblasserwaard: ‘Wij zijn extreem teleurgesteld’

ALBLASSERWAARD • Toch ruimte bieden aan het onteigenen van boeren in de Alblasserwaard: LTO Noord Zuid-Holland is ‘extreem teleurgesteld’ over de plannen van de provincie Zuid-Holland.

De agrarische organisatie en de provincie zitten over hetzelfde plan duidelijk totaal niet op één lijn. In januari maakten Gedeputeerde Staten bekend boeren meer geld te willen bieden om voor uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland gronden in Polder Blokweer in Alblasserdam en de Hoge Boezem Kinderdijk aan te kopen.

In de lezing van de provinciale overheid is het volgens de regels noodzakelijk om de mogelijkheid van onteigening toe te laten.

‘Als boer word je in een fuik gedreven’
Daarbij wekken zij volgens LTO Noord Zuid-Holland de indruk dat dit in het belang van de boeren is.

Het tegendeel is het geval, benadrukt voorzitter Arie Verhorst. “Op het moment dat je gedwongen onteigend wordt, ben je als boer vogelvrij. Je wordt onder druk gezet en in een fuik gedreven.”

In 2013 is afgesproken dat de provincies het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ontwikkelen en dat uiterlijk in 2027 af hebben.

Zuid-Holland mist nog zeven cruciale schakels, waarvan er twee in de Alblasserwaard liggen: 38,3 hectare in Polder Blokweer en 17,6 hectare in Hoge Boezem Kinderdijk.

Volledige schadeloosstelling
Tot nu toe bood de provincie grondbezitters en ondernemers de keuze tussen zelf natuur aanleggen op eigen grond, hun grond verkopen of hun grond ruilen. Daar komt nu ‘volledige schadeloosstelling’: een optie die een hogere vergoeding betekent.

Maar daarvoor is, zoals gezegd, volgens de provincie wel het opnemen van de mogelijkheid van onteigening nodig.

Geitenpaadje
De LTO verwijst in de reactie naar het coalitieakkoord. Daarin staat dat er geen gedwongen onteigening plaats zal vinden ten behoeve van stikstofreductie.

‘Door nu gedwongen onteigening in te zetten ten behoeve van ‘natuur’, lijkt het provinciebestuur een geitenpaadje te hebben gevonden om onder hun eigen beloftes uit te komen.’

Verhorst: “Boeren dachten dat met een coalitie van onder andere BBB en VVD en de gedane beloftes, dat er geen gedwongen onteigening plaats zou vinden. Maar zij komen van een koude kermis thuis. We zijn extreem teleurgesteld. Ook in deze partijen.”

Bespreking door Provinciale Staten
De Provinciale Staten bespreken woensdag 6 maart het voorstel van Gedeputeerde Staten. Wat de LTO betreft wijzen zij het af.

“Ik hoop dat de provincie alsnog tot inkeer komt. Zodat we weer kunnen werken aan een gezamenlijke aanpak’, aldus Arie Verhorst.

Bron: het Kontakt/ Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden