Skip to content

Artikel Kontakt: Gratis cursussen voor leren (her)kennen flora en fauna langs fietspad A15

REGIO • Inwoners van de noordelijke Drechtsteden en Gorinchem krijgen komend voorjaar een mooie kans om planten en dieren in hun omgeving te leren kennen en herkennen. Daarvoor bieden drie jonge natuurliefhebbers namens Prachtlint gratis cursussen aan.

Het is wel de bedoeling dat deelnemers aan een cursus vervolgens een enkele keer als vrijwilliger zullen helpen bij het monitoren van soortenrijkdom (biodiversiteit) in hun eigen omgeving.

Soorten tellen
Prachtlint, de organisatie die streeft naar een verbetering van de biodiversiteit in onze regio, organiseert de cursussen. Woordvoerder Peter Paul Klapwijk: “Hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Die kennis zet je dan in om te helpen om de biodiversiteit in je eigen woonomgeving in de gaten te houden. Te turven. Monitoren heet dat, in het jargon. Je kunt kiezen uit soortgroepen. Vleermuizen, stadsvogels of vlinders en libellen.”

De gegevens uit de monitoring kunnen gebruikt worden om te kijken hoe het gaat met de biodiversiteit, en waar eventueel verbeteringen of aanpassingen nodig zijn. Klapwijk: “In totaal zul je twee tot twaalf uur per jaar monitoren, afhankelijk van de soortgroep.”

Groenste Fietsnetwerk
Het monitoren gaat gebeuren langs het fietspad langs de A15. Dit moet het Groenste Fietsnetwerk van Nederland worden, hebben de betrokken gemeenten onlangs afgesproken. Dit zijn: Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem.

Stadsnatuur
“De Provincie Zuid-Holland is enthousiast over het initiatief van Prachtlint. Alle gemeenten ondersteunen het plan voor ecologisch beheerde bermen en parken langs het fietsnetwerk van Gorinchem tot Alblasserdam. Een ecologische verbinding voor vlinders, bijen en libellen, voor stadsnatuur in de Noordelijke Drechtsteden.”

Prettige omgeving
Niet alleen voor de natuur is zo’n groene verbinding goed, ook voor inwoners van de regio. Klapwijk: “”Groene fietspaden vormen een gezonde en prettige omgeving om te fietsen naar school, naar je werk of zo maar een blokje om te gaan, met de wind in je haren.”

Aanmelden voor workshops
De workshops vinden begin volgend jaar plaats en worden gegeven door gebiedsexperts uit de streek. Albert de Jong (Sliedrecht, vogelonderzoeker van Sovon) en Tim Breur (Dordrecht, vleermuisexpert). De cursus Vlinders en Libellen wordt gegeven door Nieck Alderliesten (Oud Alblas) van de werkgroep Prachtlint. Elke cursus duurt één of twee dagdelen en bevat ook een veldexcursie. De cursussen zijn gratis, maar dus niet vrijblijvend. Deelnemers kunnen zich opgeven of meer informatie opvragen door een mail te sturen aan projectleider Richard Slagboom van Prachtlint via r.slagboom@kpnmail.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Peter Paul Klapwijk

 

Back To Top
Lid worden