Skip to content

Artikel Kontakt | Gemeente Molenlanden wacht nieuw beleid af voor kleine windmolens in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De rechter heeft in een tussenuitspraak geconcludeerd dat de gemeenteraad van Molenlanden, om een verklaring van geen bedenking te weigeren over een vergunning voor kleine windmolens aan de Graafland 68 te Groot-Ammers, niet goed heeft gemotiveerd.

De rechter stelt de gemeente in de gelegenheid om dit gebrek binnen drie maanden na de uitspraak te herstellen. Dat herstellen kan door een aanvullende motivering of door een nieuw besluit te nemen.

“Het is geen verplichting om het gebrek in de motivering van de weigering van de omgevingsvergunning te herstellen”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden naar aanleiding van de uitspraak.

Op dit moment wordt nieuw beleid voor het plaatsen van kleine windmolens voorbereid. De planning is dat dit beleid in het tweede kwartaal van 2023 aan uw raad voor vaststelling wordt voorgelegd.

Gezien dit aanstaande beleid wil het college niet teveel tijd en energie steken in een aanvullende motivering, aangezien het beleid voor kleine windmolens over enkele weken anders kan zijn. Het college wenst dan ook de definitieve uitspraak van de rechtbank af te wachten.

“Gerede kans is dat de rechter het beroep gegrond zal verklaren, waarna de gemeente een nieuw besluit op de aanvraag zal moeten nemen”, aldus het college. “Het nieuwe besluit zal zo goed als zeker genomen worden nadat het nieuwe beleid is behandeld door de gemeenteraad.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden