Skip to content

Artikel Kontakt | Eerste kievitsei van de Alblasserwaard gevonden door Ad Kraaijeveld

WIJNGAARDEN • De gelukkige vinder van het eerste kievitsei in de Alblasserwaard is Ad Kraaijeveld. Hij ontdekte het kievitsei op een drassig perceel van Arie de Jong uit Wijngaarden op maandag 13 maart om 13.25 uur.

Ad deed zijn ontdekking amper 51 uur nadat het eerste kievitsei van Nederland werd gevonden. Dat was in Hasselt in Overijssel op zaterdag 11 maart.

De afgelopen weken had Ad de vorderingen van de kieviten goed bijgehouden. Het viel op dat de kieviten al ruim 14 dagen actief waren bij boer Arie de Jong. Aan het gedrag van de kieviten te zien kon het volgens Ad niet lang meer duren. Op 13 maart beproefde Ad zijn geluk en zijn inzet werd beloond. Ondanks de harde wind en de traanogen stond hij om 13.25 uur oog in oog met het eerste legsel van de Alblasserwaard. Het kievitsei werd gecontroleerd door de vogelwacht (NVWA). Het bleek inderdaad om een vers ei te gaan en Ad werd gefeliciteerd met het eerste kievitsei van de Alblasserwaard.

Tijdens de controle bleek op een belendend perceel nog een kievit zeer actief te zijn. Ook daar ging Ad nog even kijken. Ongelofelijk maar waar: Ad vond om kwart voor drie ook het tweede kievitsei van de Alblasserwaard. Zeer curieus en nooit eerder vertoond.

Ad Kraaijeveld is circa 15 jaar vrijwilliger bij de weidevogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Ad is actief bij vier boeren waaronder nu circa vier jaar op het bedrijf van Arie de Jong in Wijngaarden. Arie de Jong draagt de weidevogels een warm hart toe en doet er alles aan om samen met Ad Kraaijeveld de weidevogels op zijn weilanden te behouden. Enkele weidevogelrijke percelen worden speciaal voor de weidevogels pas later in het seizoen gemaaid (medio juni).

Ook heeft Arie de Jong een perceel deels onder water gezet: plasdras met behulp van een zonnepaneel. Dit is speciaal voor de weidevogels gedaan zodat ze makkelijker voedsel kunnen vinden. Dat dit zijn vruchten afwerpt moge duidelijk zijn: in het voorjaar wemelt het er van de kieviten, grutto’s en tureluurs. Afgelopen jaar heeft er zelfs een zomertaling gebroed. Dat is een vrij zeldzame eendensoort. “Dit maakt het zo mooi dat juist op dit bedrijf waar zoveel inspanning voor de weidevogels wordt verricht het eerste kievitsei wordt gevonden”, vinden André Hornstra en Theo Bakker, coördinatoren van de Weidevogelwerkgroep NVWA.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden