Skip to content

Artikel Kontakt: Documentaire over voedselproductie in de regio

REGIO • Bureau KnowWhy uit Bleskensgraaf werkt samen met documentairemaker Rik van der Linden aan een documentaire over voedselproductie in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. KnowWhy doet dat in opdracht van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Het is de bedoeling dat de documentaire nog voor het einde van dit jaar in première gaat. Laura Stolk van KnowWhy legt uit: “Over voedsel wordt vandaag de dag veel gesproken en gediscussieerd. We constateren dat het perspectief van het brede speelveld en het historisch perspectief in deze discussie vaak ontbreekt. We zien de noodzaak voor een gefundeerde discussie. Deze documentaire is bedoeld om de diversiteit aan de productiekant laten zien, mét de onderliggende waardepatronen.”

“Ook de kant van de consument laten we zien en de relatie tussen voedselproductie, landschappelijke inrichting en agrarisch natuurbeheer. Wat voor consequenties hebben bepaalde keuzes?”

Ook online
Het filmen is gestart in de tweede week van september. “We zijn er nog een week of vijf mee bezig. We streven ernaar om uiterlijk begin november de datum van de première te weten. We willen graag een fysieke première, maar dat moet wel kunnen in verband met corona. De documentaire zal straks ook online te zien zijn, waarschijnlijk via YouTube. We willen dat zoveel mogelijk mensen hem gaan zien.”

Vitale regio
De documentaire wordt gemaakt in opdracht van het Gebiedsplatform AV, een organisatie die adviseert over ontwikkelingen in het landelijke gebied. In het gebiedsplatform is een groot aantal organisaties op het gebied van landbouw, landschap, natuur, recreatie en cultuurhistorie vertegenwoordigd, waaronder LTO, SIMAV, Den Hâneker en de Natuur-en Vogelwacht. Met elkaar zetten zij zich in voor een vitale regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Vorig thema
Eerder heeft het Gebiedsplatform via dialoogavonden het onderwerp ‘vrijkomende agrarische bebouwing’ op de agenda gekregen. KnowWhy vervult de rol van coördinator binnen het Gebiedsplatform. Stolk: “Tijdens een gezamenlijke brainstorm hebben we het idee geopperd om als volgende thema ‘Voedsel in de regio’ te kiezen. Dat werd goed ontvangen. We kregen de opdracht om het project verder uit te werken en ook uit te voeren.”

Over het doel van de documentaire zegt Stolk: “We willen door het in beeld brengen van persoonlijke portretten verschillende visies op voedselproductie laten zien. Zodat de kijker zelf een mening kan vormen. De documentaire kan leiden tot beleidsvorming, samenwerking en initiatieven.”

Dialoogavonden
Volgend jaar komen er drie dialoogavonden voor experts en mensen die de film gezien hebben.

Bron: het Kontakt/Beeld: aangeleverd

Back To Top
Lid worden