Skip to content

Artikel Kontakt: De Wilde Waard mogelijk opgenomen in natuureducatie in Molenlanden

MOLENLANDEN • De Alblasserwaardse natuurfilm De Wilde Waard wordt mogelijk opgenomen in de natuureducatie aan kinderen van de groepen 5 tot en met 8 in Molenlanden.

Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in reactie op vragen die hierover zijn gesteld door het CDA.

Sinds 8 september draait de film De Wilde Waard in bioscoop Landvast in Alblasserdam. In deze film over de Alblasserwaard worden de kijkers bekend gemaakt met het veenweidegebied van de Alblasserwaard en de wilde dieren die hier leven.

De film is gemaakt door Stijn Philips, een natuurfilmer en oud-inwoner van Giessenburg. De gemeente Molenlanden is al betrokken bij de film en heeft net als onder andere Staatsbosbeheer, de provincie en de NVWA bijgedragen aan de film. De NVWA werkt aan een lesbrief bij de film. Kortom het is een film vóór de streek, dóór de streek geworden.

Het CDA is van mening dat deze film een uitgelezen kans is om in het kader van Natuur- en Milieueducatie (NME) kinderen meer te leren over de natuur in hun eigen omgeving. “Zij zijn de bewoners van de toekomst, moeten ons gebied in de toekomst bewaren en beschermen”, zo redeneert het CDA.

Het gemeentebestuur van Molenlanden is het hiermee eens. “Het onderwerp past ook prima in het programma dat door MCForte via onze cultuurcoaches aan de scholen wordt aangeboden. De suggestie is dan ook zeer enthousiast zowel intern als door MCForte ontvangen!”, reageert het college.

De programmamanager cultuureducatie van MCForte ziet mogelijkheden om deze film in te passen in bestaande programma’s als Spoorzoekers (erfgoedlijn), Waterbeheer en Klimaat. Het idee dat door MCForte wordt voorgesteld, is om de film vast in het aanbod voor de scholen op te nemen compleet met een bijbehorend lespakket.

Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de film beschikbaar komt voor de scholen, zodat niet alle kinderen helemaal naar Alblasserdam vervoerd moeten worden om de film te kunnen zien.

“Het zou een mooie aanvulling op het aanbod zijn en de film krijgt in onze gemeente dan de status van immateriaal erfgoed”, concludeert de gemeente. Onderzocht wordt hoe precies de film geïmplementeerd kan worden in het basisonderwijs in Molenlanden.

Bron: het Kontakt/Beeld: Richard Slagboom

Back To Top
Lid worden