Skip to content

Artikel Kontakt: Commissie positief over uitbreiding Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • De commissie Wonen, Werken & Verkeer van de gemeente Molenlanden staat positief tegenover de uitbreiding van themapark ‘De Avonturenboerderij’, zo blijkt uit de bijeenkomst van dinsdagavond.

Het wijzigen van het benodigde bestemmingsplan werd in de commissievergadering behandeld. De commissie besloot unaniem om een raadsvoorstel met de wijziging van het bestemmingsplan als hamerstuk door te sturen naar de gemeenteraad.

Uitbreiding
Het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ moet een uitbreiding van De Avonturenboerderij met 2,8 hectare mogelijk maken. De uitbreiding bestaat uit de aanleg van een permanente parkeervoorziening om de bezoekersstroom goed te kunnen faciliteren en de bouw van een multifunctioneel hoofdgebouw (theater en restaurant). Met de laatstgenoemde uitbreiding kan het park ook beschikken over voldoende binnenruimte. De Avonturenboerderij is een grote toeristische trekpleister in de regio.

De wijziging van de bestemming betreft het veranderen van de enkelbestemmingen ‘Cultuur en Ontspanning’ en ‘Agrarisch’ naar ‘Recreatie’ en ‘Groen’. In een enkelbestemming staat beschreven wat op de locatie wel of niet gedaan mag worden.

Verkeerssituatie
Wilma de Moel (Doe Mee!) gaf ook haar goedkeuring aan het voorstel, maar stelde wel een vraag met betrekking tot de verkeersdrukte rondom de locatie: ‘’Door alle extra activiteiten op de Wilgenweg door de Avonturenboerderij gebeurt er ook wat met het verkeer. We zien bijvoorbeeld dat het moment dat de dagbezoekers weggaan, samenvalt met het spitsuur van bedrijvenpark Gelkenes. Zijn er al maatregelen genomen of komen er maatregelen?’’

Wethouder Arco Bikker reageerde daarop: ‘’In het nieuwe bestemmingsplan wordt vooral een stukje vergroting van het park geregeld. In het vorige plan van de Avonturenboerderij werd al geconcludeerd dat de huidige verkeersaansluiting afdoende is. Dit plan behelst geen nadrukkelijke toename van verkeer.’’ Voor de zekerheid komt de wethouder nog met een schriftelijke reactie.

Gevolgen
Het plan heeft geen verdere financiële gevolgen voor de gemeente. De economische uitvoerbaarheid van het plan is vastgesteld in afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen voor het milieu. Hieruit is gebleken dat er ook op dat gebied geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten zijn.

Op dinsdag 28 september zal het raadsvoorstel door de gemeenteraad van Molenlanden in behandeling worden genomen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden