Skip to content

Artikel Kontakt | Buitengewoon Onderwijs voor het VSO bij Zorgboeren Zuid-Holland

REGIO • Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en stichting SO Randstad zijn in 2019 een samenwerking gestart met als doel om uitval van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs te voorkomen en leerlingen die reeds zijn uitgevallen weer terug te laten keren naar het onderwijs.

De positieve resultaten van het project én de vraag die vervolgens ook vanuit het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) ontstond, heeft geleid tot uitbreiding van de doelgroep en maakt dat ‘Buitengewoon Onderwijs’ nu ook voor leerlingen van het VSO beschikbaar is.

In het ‘Buitengewoon Onderwijs’ volgen leerlingen onderwijs gegeven door de docenten zoals ze gewend zijn, alleen dan op een andere locatie, namelijk de zorgboerderij, waar zij aanvullende begeleiding krijgen en waar gebruik wordt gemaakt van de ruimte en de activiteiten van de boerderij.

Op vrijdag 13 januari is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Marco Aarnoudse en Vincent Brauns, beiden directeur-bestuurder van SO Randstad, en Paulien van Pelt, directeur-bestuurder Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Zorgboerderij De Nieuwe Beer te Dordrecht van Dirk en Caroline de Jong is de locatie waar het onderwijs gegeven wordt. Het VSO traject is inmiddels gestart met twee leerlingen en er is plaats voor nieuwe leerlingen.

Voor meer informatie: Hillianne Visser, teamleider en coördinator van De Rank, via 0180-611077 of h.visser@derankzml.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden