Skip to content

Artikel Kontakt | Bijeenkomst BlauwZaam in Meerkerk over ‘Verbouwen voor de Bouw’

MEERKERK • BlauwZaam verzorgt op donderdag 26 januari van 15.30 tot 18:00 uur een zogenaamde Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst (BBB) over ‘Verbouwen voor de bouw’, met als ondertitel: ‘Van veeteelt naar vezelteelt’.

Gastheer zijn agrariër Jan Versluis en zijn zoon Robert uit Meerkerk. Zij vertellen op hun boerderij aan de Grote Kanaaldijk 18 in Meerkerk over hun overstap naar biobased bouwen. Sprekers zijn verder Jan Versluis, Gerard de Winter en iemand van Van Engen bouwbedrijf.

De laatste jaren wordt de agrarische sector steeds belangrijker op het gebied van ´biobased bouwen´. Daarmee is de agrarische sector een onmisbare schakel binnen de Circulaire Bouwwereld . Dit alles vraagt om samenwerking tussen verbouwers, verwerkers en bouwers. Door het vormen van lokale (ver)bouwketens, zorgen zij voor het sluiten van verschillende kringlopen. Hierdoor zijn minder nieuwe grondstoffen, nutriënten, energie en water nodig. Dit alles heeft grote invloed op de biodiversiteit, de bodem, de waterkwaliteit en op het vermogen om water op te vangen en wateroverlast te beperken.

Maar hoe doe je dat als agrarisch ondernemer (verbouwer van vezelproducten), lokale industrie (verwerkers van vezelproducten tot biobased bouwmaterialen) en biobased aannemers en bouwers? Zie voor meer informatie: www.blauwzaam.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Anne Marie Hoekstra

Back To Top
Lid worden