Skip to content

Artikel Kontakt: Bestuurswisseling bij De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Dezer dagen heeft bestuursvoorzitter Anne aan de Wiel de leiding van de Stichting Vrienden van De Koperen Knop overgedragen aan zijn opvolger. Dat is Kees Commijs, in het dagelijks leven directeur van Luxaflex Benelux en voorzitter van Den Hâneker. Anne had bij zijn aantreden destijds al gemeld de voorzittersfunctie voor drie jaar te aanvaarden.

Kees Commijs stapt in een organisatie, die klaar is voor de toekomst. De afgelopen maanden is het gehele hoofdgebouw gerenoveerd en de rest van 2021 krijgen de tuin en de bijgebouwen een flinke opfrisser. Nu is het wachten tot het museum weer bezoek mag ontvangen en dan gaat alles weer draaien. Ook organisatorisch zal er de komende tijd nog het nodige veranderen. Want toen het museum een kleine 32 jaar terug van start ging was de tijd heel anders dan nu.

Mede door de inzet van de vele vrijwilligers is De Koperen Knop steeds verder geprofessionaliseerd. Dat is mede te danken aan de zakelijke manier waarop het wordt geleid. In zijn jaren als voorzitter heeft Anne aan de Wiel al de nodige voorbereidingen voor verdere ontwikkeling getroffen. Graag blijft hij bij het museum betrokken om zijn steentje verder te kunnen bijdragen.

Samenwerken
Een zaak waar het museum de komende tijd veel aandacht aan gaat schenken is nog meer samenwerking. Op tal van gebieden is er winst te behalen door met elkaar ergens de schouders onder te zetten. Ook andere museumonderdelen zijn en passant vernieuwd en versterkt, zoals de publiciteitsfunctie met een betere taakverdeling. Een ander aandachtspunt is de digitalisatie. Op termijn zal een deel van de teksten in het museum worden vervangen door informatie op beeldschermen.

Exposities
Voor het geval er door versoepeling snel moet worden geacteerd om het museum open te stellen voor bezoek, staat er een tijdelijke expositie gereed: Schatten uit het depot – van aardewerk tot zilver. De komende zomer is er een bijzondere expositie over Techniek gepland, aansluitend is er de expositie Textielgoed – gemaakt – gemerkt en het jaar wordt afgesloten met Mijn meter Rood, die vorig jaar moest worden geannuleerd.

Voor meer informatie over het museum: www.koperenknop.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden