Skip to content

Artikel Kontakt: Aanvullend PFAS-onderzoek: ‘Wees voorzichtig met water uit de sloot’

REGIO • Alle moestuineigenaren rondom Chemours in Dordrecht kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor het water geven van de (moes)tuin. Niet iedereen kan slootwater gebruiken. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het RIVM.

Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS. Dit onderzoek is nu dus ook afgerond.

Kaart
Op de kaart bij dit artikel staan de gebieden waar onderzoek is gedaan. Met de kleuren rood, oranje en groen staat aangegeven welk advies geldt voor de moestuineigenaren. De gekleurde vakken zijn de onderzochte moestuinen. Binnen en buiten de gekleurde stippellijnen staat het advies dat geldt voor alle inwoners.

In het rode vlak (binnen de rode stippellijn) hadden moestuineigenaren al het advies om geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Dit kan wel bij het gebruik van bakken met nieuwe grond. Het nieuwe onderzoek vult daarbij aan: Moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken. Het gebruik van slootwater wordt afgeraden. Uit het onderzoek blijkt dat daar teveel PFAS in zit.

In de oranje gebieden (binnen de oranje stippellijn en buiten de rode stippellijn) kunnen moestuineigenaren groenten en fruit uit de tuin eten, maar moeten dit wel afwisselen met groenten en fruit uit de winkel. Daar komen nu verschillende adviezen bij voor het water geven van de (moes)tuin, namelijk: moestuinen in cluster B in Papendrecht (zie het oranje met bruin gestreepte vlak bij de letters B-P op het kaartje) mogen regen- en kraanwater gebruiken. Verder wordt geadviseerd om niet te vaak slootwater te gebruiken. ‘Wissel dit af met regenwater’.

In de overige moestuinen in het oranje gebied geldt het advies dat gebruik van regen-, kraan- en slootwater veilig is.

In het groene gebied (buiten de rode en oranje stippellijn) kunnen moestuineigenaren groenten en fruit uit de tuin eten. Ook kunnen ze regen-, kraan- en slootwater blijven gebruiken.

Vervelend
De gezamenlijke samenwerkende wethouders van Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden noemen de boodschap over het slootwater ‘vervelend’ voor sommige moestuineigenaren. “In het bijzonder voor de moestuineneigenaren dichtbij de fabriek. Zonder dat zij hier iets aan kunnen doen, worden ze geconfronteerd met het advies om niet meer uit hun eigen moestuin te eten of om niet teveel en te vaak uit de tuin te eten. Het werken in een moestuin is een gezonde bezigheid die moestuineigenaren juist veel plezier brengt. Gelukkig kan een groot gedeelte van de moestuineigenaren wel uit de tuin blijven eten, zoals ze gewend zijn.”

Ze vervolgen: “Wij vinden dat inwoners niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van deze PFAS. Die uitstoot moet wat ons betreft stoppen. Daar zetten de vier gemeenten, de GGD, OZHZ en de provincie Zuid-Holland zich gezamenlijk voor in. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. De gemeenten hebben de bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van hun uitstoot.”

Inloopavond
Mensen die vragen hebben over het eerdere moestuinonderzoek, zijn welkom op de inloopavond op woensdag 18 januari in De Lockhorst in Sliedrecht aan de Sportlaan 1. Er zijn twee inloopsessies uitgelegd wordt wat er onderzocht is en hoe men om kan gaan met grond en water in de tuin. De eerste sessie begint om 18.30 uur en de tweede om 19.30 uur. Beide sessies duren een uur.

Op de pagina www.OZHZ.nl/pfasinmijntuin staat alle informatie over het volledige moestuinonderzoek en de resultaten. Hier staat ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.

Reactie Chemours
Chemours meldt in een reactie dat het bedrijf het fijn vindt voor de moestuinders in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dat het onderzoek van Arcadis uitwijst dat zij in alle gebieden regenwater kunnen blijven gebruiken voor hun moestuinen.

“De data van Arcadis tonen aan dat de emissiebeperkende maatregelen die Chemours heeft geïnstalleerd de emissies significant hebben teruggedrongen, want de stoffen zijn inmiddels niet meer of slechts in zeer lage concentratie terug te vinden in regenwater”, aldus woordvoerder Harmen Geers van Chemours.

Zorgen adresseren
“We begrijpen de wens binnen de gemeenschap om eigen groente en fruit te kunnen verbouwen en opeten. We zullen deze nieuwe gegevens over de neerslag van historische emissies gebruiken om te bekijken hoe Chemours kan samenwerken met de moestuinders om hun zorgen te adresseren.“

Woordvoerder Geers meldt verder dat Chemours blijft doorwerken aan het bereiken van de Corporate Responsibility Commitment doelen: “Waaronder het terugdringen van de emissies van gefluoreerde stoffen met minimaal 99 procent en het verminderen van de emissie van broeikasgassen op ons pad naar netto nul.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden