Skip to content

Artikel Kontakt: Aanleg snelfietsroute tussen Lexmond en Vianen in 2022

Tien Utrechtse gemeenten (U10) en de provincie Utrecht hebben een intentieovereenkomst fiets opgesteld. Het is de bedoeling dat financiën voor aanleg fietspaden doelmatig worden besteed en geprioriteerde knelpunten in het fietsnetwerk worden aangepakt door middel van een projectenlijst. 

Op deze projectenlijst staan 4 regionale fietsroutes in de gemeente Vijfheerenlanden. Voor het jaar 2022 staat de snelfietsroute Lexmond-Vianen op het programma en voor 2023 het vrijliggende fietspad Tienhovenseweg en Vogelzangseweg (fietsroute Hagestein-Culemborg). In hetzelfde jaar wordt de route langs het Merwedekanaal tussen Vianen en Meerkerk aangepakt (Kanaalweg en Panoven. Bij de Lingebrug in Leerdam komt een rotonde. Maar de daadwerkelijke aanleg hiervan kan nog wel een paar jaar duren.

Via het mobiliteitsplan zullen aan de raad middelen worden gevraagd voor een gemeentelijke bijdrage aan deze fietsverbindingen, naast de middelen van de provincie. Het vrij liggend fietspad Tienhovenseweg en Vogelenzangseweg op de regionale fietsroute Hagestein – Culemborg heeft de prioriteit hoog en de provincie is voornemens om 65% te subsidiëren. Voor de andere projecten is de prioriteit laag en subsidieert de provincie voor 50% en financiert de gemeente de andere 50%.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden