Skip to content

Artikel Klaroen | Drechtsteden op koers met opwekken duurzame energie; verwachting dat vraag naar windturbines zal groeien

DRECHTSTEDEN • Voldoende duurzame energie opwekken om de doelen van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) lijkt te lukken in de Drechtsteden. Daarnaast verwachten de gemeenten dat de vraag om windturbines, zeker vanuit ondernemers, zal groeien.

Dat stellen de betrokken gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Zwijndrecht. ‘Van de doelstelling van 0,37 TWh aan duurzame opwek in 2030 is tot dusver in totaal 0,12 TWh gerealiseerd.’

Op basis van de al geplande plaatsingen van zonnepanelen op grote daken en de initiatieven voor zon op land die momenteel bekend zijn, zorgen naar verwachting nog voor een toename in de duurzame opwek. ‘De doelstelling van 0,37 TWh lijkt hiermee nog binnen bereik, mits het huidige tempo kan worden gehandhaafd en projecten voortvarend worden gerealiseerd.’

Warmtenet
Wat betreft het doel om tenminste 12.000 woningen in de Drechtsteden aan te sluiten op het warmtenet: in mei 2021 ging dat op voor ongeveer 7.500 huizen en inmiddels zijn er rond de 3.000 extra woningen aangesloten. Het aantal van 12.000 is volgens de RES de ondergrens; de gemeenten mikken op 25.000 extra woningen die in 2030 aangesloten zijn op het warmtenet.

De belangrijkste conclusie is volgens de gemeenten dat op alle doelstellingen voortgang is geboekt. ‘Om de vastgestelde doelstelling in 2030 te realiseren, is het op alle thema’s vooral zaak om het tempo tenminste vast te houden, maar liever nog te versnellen.’

Windturbines
In de Drechtsteden wordt er daarnaast rekening mee gehouden dat ook de vraag naar windenergie een rol gaat spelen in de komende jaren. ‘Het is de verwachting dat de roep om opslag, energiedelen en windturbines in verschillende groottes toe te voegen aan het regionale energiesysteem, zeker vanuit ondernemers, zal groeien. Dit omdat de beschikbare capaciteit binnen het energiesysteem op die manier beter kan worden benut op het moment dat er ook wisselend zon en windenergie in de nabijheid beschikbaar is.’

Bron: Klaroen/ Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden