Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Kabinet wil boeren zelf met perspectief laten komen

De sector keek uit naar de brief over de toekomst van de landbouw die vandaag wordt gepubliceerd. Maar wie daar iets van perspectief in hoopt te ontdekken, komt van een koude kermis thuis. “Er is een verandering van aanpak vergeleken met van voor de zomer”, geeft premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad aan. Niet het kabinet komt met het perspectief, maar landbouwminister Piet Adema gaat dat in het eerste kwartaal van komend jaar invullen met boeren, natuurorganisaties, overheden en ketenpartijen in een Landbouwakkoord.

“De minister van LNV gaat met relevante partijen aan de slag om keuzes te maken over het toekomstperspectief voor boeren in 2040 en de ondersteuning die hiervoor nodig is”, aldus een bericht van het kabinet.

Voor boeren die willen verduurzamen, is de komende twee jaar €226,6 miljoen beschikbaar. Dit geld is onder meer bedoeld voor omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw, onafhankelijk advies of innovaties op het boerenerf. De minister werkt met de sector in het Landbouwakkoord ook bedrijfsmodellen uit die passen bij de ontwikkelmogelijkheden voor boeren, zoals (technisch) innoveren, omschakelen of verplaatsen.

PAS-melders
Het kabinet stelt €250 miljoen beschikbaar voor provincies om maatwerk toe te passen om PAS-melders te kunnen legaliseren. Het kabinet gaat zoals eerder beloofd meedenken welke mogelijkheden er zijn. Als handhaving niet te voorkomen is, komt er een schadeloket. Stikstofminister Christianne van der Wal zegt in een persbericht: “Ik begrijp dat dit de onzekerheid van de mensen die het treft niet wegneemt, maar het kabinet spant zich tot het uiterste in om deze mensen niet te laten vallen.”

Het kabinet stelt €400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen en €200 miljoen voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit. De ruimte die ontstaat door landelijke bronmaatregelen, wordt zorgvuldig geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem. Het kabinet zet in op sterke regie over de verdeling van de ontstane stikstofruimte en over het uitwisselen van Nox en NH3.

Piekbelasters
Zoals deze week al gelekt werd, wil het kabinet 2.000 a 3.000 agrarische bedrijven fors verduurzamen door (een combinatie van) innovatie, omschakelen en extensiveren, verplaatsen, of vrijwillig beëindigen. Er komt een stoppersregeling die ‘zo aantrekkelijk is als kan, een betere regeling komt er niet’. Rutte licht toe dat met de stikstofruimte die zo vrij komt, de natuur moet herstellen, PAS-melders moeten worden gelegaliseerd en infrastructuur en woningbouw mogelijk moet worden. 2023 wordt daarbij een transitiejaar. Pas daarna wordt gekeken naar verplichtende instrumentaria. Maar de premier gaat ervan uit dat het ‘varkentje daarmee gewassen kan worden’ Opmerkelijk is dat er volgend jaar met boeren in gesprek wordt gegaan over die verplichtende instrumentaria. Over de regeling voor vrijwillige uitkoop komt in januari meer informatie.

Bodem en water
Het kabinet heeft ook besloten om bij beslissingen over de inrichting van Nederland uit te gaan van bodem en water. Voor boeren is daarbij vooral het streven naar een hoger grondwaterpeil van belang. Een hoger grondwaterpeil zorgt voor voldoende water als het een tijd niet regent, remt de daling van veenbodems en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt bereikt door met een gezonde bodem het water beter vast te houden, maar ook door zicht te krijgen op alle onttrekkingen.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden