Skip to content

Artikel BoerenBusiness | Groen licht voor omstreden Natuurherstelwet

De Natuurherstel wet is vandaag in het Europees Parlement niet van tafel geveegd, al was het spannend. Eurocommissaris Frans Timmermans kan opgelucht ademhalen, maar critici denken dat op een drukbevolkt land als Nederland de wet grote effecten kan hebben.

Het Europees Parlement stemde vandaag hoofdelijk over het wetsvoorstel. Dit nadat de de landbouwcommissie van het Europees Parlement de wet afwees en de stemming van de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid eindigde in een patstelling. 336 van de Europarlementariërs stemde voor het wetsvoorstel en 300 tegen. De betrokken ministers van de EU-lidstaten stemden al eerder voor, nadat de wet afgezwakt was. Nederland, Zweden, Finland, Polen, en Italië bleven tegen. Ook het Europarlement zwakte de wet iets af.

Uitstel bij sociaaleconomische gevolgen
De parlementariërs steunen het voorstel van de Europese Commissie om tegen 2030 herstelmaatregelen in te voeren voor ten minste 20% van alle land- en zeegebieden in de EU, maar willen wel dat voedselzekerheid op lange termijn gewaarborgd wordt en dat doelstellingen uitgesteld kunnen worden op grond van uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen. Ook mogen de doelstellingen nieuwe infrastructuren voor hernieuwbare energie niet in de weg staan en moeten de lidstaten de gebieden waar de natuur hersteld moet worden eerst zelf aanwijzen.

Parlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP), fel tegenstander van het eerste uur, noemt het ‘een goede zaak’ dat het Europees Parlement het voorstel wat heeft afgezwakt. “Dit geeft landen nog enige vrijheid om te kiezen welke behoeftes voorrang verdienen.” Toch had hij ‘liever gezien dat het voorstel verder was verworpen of verder was afgezwakt’. “De EU-regels voor natuurherstel zijn nog steeds te star, te eenzijdig en te ingrijpend. Veel (landelijke) gebieden zullen op slot gaan, ten koste van voedselproductie, woningbouw en zelfs verkeersveiligheid!”

De volgende stap is dat het Europarlement en de Raad overeenstemming moeten bereiken.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden