Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Brandbrief over stikstof naar minister Schouten

Een groep van 9 agrarische belangenbehartigers heeft in een brandbrief nogmaals haar zorgen aan landbouwminister Carola Schouten geuit over het huidige stikstofbeleid. De organisaties drukken de minister op het hart hen niet nogmaals te passeren en in gesprek te gaan over een sterke fundering voor het beleid en de mate waarin de landbouw hier aan kan bijdragen zonder er de dupe van te worden.

De groep, bestaande uit LTO Nederland, NAJK, Netwerk Grondig, POV, Agractie, NMV, NVP, BoerenNatuur en Biohuis, geeft aan bij te willen dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. Met de brandbrief willen de bedrijven voorkomen dat er maatregelen worden genomen die een nog grotere kloof slaan tussen de overheid en de agrarische sector. De brandbrief komt op een strategisch moment, omdat de Kamerbrief van Schouten over het stikstofdossier medio deze maand wordt verwacht.

De organisaties, die deels al samenwerkten binnen het opgeheven Landbouw Collectief, zijn kritisch op de huidige aanpak van de minister. Haar oplossingen op de verschillende thema’s brengen volgens de groep grote risico’s met zich mee voor de toekomst van familiebedrijven die kenmerkend zijn voor de Nederlandse agrarische sector. Daarbij staan ze bedrijfsovernames in de weg, waardoor het perspectief niet rooskleurig is.

Balans opmaken
Volgens de groep is de huidige aanpak te uiteenlopend. De verworpen Programma Aanpak Stikstof (PAS) brengt de meeste moeilijkheden met zich mee, waar de overheid naar eigen zeggen in sommige gevallen omslachtig op in probeert te spelen. Zo wordt het oplossen van problemen bijvoorbeeld op het bordje geschoven van bedrijven die wel een vergunning hebben, doordat de overheid bedrijven zonder vergunning wil legaliseren met vergunde ruimte van bestaande bedrijven. De verantwoordelijkheid voor legalisering verschuift hierdoor van het Rijk naar vooral de agrarische sector. Dit vinden de belangenbehartigers onterecht.

Daarnaast ontbreekt het aan uitzicht op legalisering, die onder andere bedrijfsovername onmogelijk maakt. Verder sluit de huidige gebiedsgerichte aanpak niet goed aan. Daardoor is het eigenlijk kansloos, aldus de behartigers. Ook is er ook nog een ‘ratjetoe’ aan registratiesystemen. De groep geeft aan dat er een registratiesysteem dient te komen waarin alle stikstofreductie te labelen, te monitoren en te waarborgen is.

De belangenbehartigers concluderen in de brief ook dat de kracht van de agrarische sector met de huidige aanpak rondom het oplossen van de stikstofcrisis onvoldoende wordt benut. Zij geven aan dat de sector de stikstofemissies veder wil en kan reduceren. Hiervoor stellen ze wel een aantal randvoorwaarden. Zo moeten deze ondernemers positief prikkelen om in reductiemaatregelen te investeren, met passende terugverdientijd. Ook moeten de maatregelen kosteneffectief zijn, proportioneel en technisch uitvoerbaar zijn en rekening houden met voorlopers en daarbij in financieel opzicht de draagkracht van toekomstgerichte familiebedrijven niet aantasten.

Sterke agrarische sector benutten
De belangenbehartigers roepen Schouten daarom nogmaals op hen niet te passeren, maar het gesprek aan te gaan. Ze verzoeken dit gesprek plaats te laten vinden alvorens de minister haar geplande brief over het stikstofdossier naar de Tweede Kamer stuurt. “Wij willen graag onze innovatiekracht inzetten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen,” aldus de formatie in de brief.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden