Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Advies: ‘Geef boer vrijheid om aan regels te voldoen’

Om te kunnen ondernemen en duurzaam te boeren, is het noodzakelijk dat voor de korte én lange termijn duidelijkheid wordt aan welke eisen agrarisch ondernemers moeten voldoen. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies. Volgens de Raad moeten ondernemers zo veel mogelijk vrijheid krijgen in hoe zij aan regels en voorschriften willen voldoen.

De nadruk ligt op dit moment sterk op het saneren van agrarische bedrijven (opkopen en onteigenen), maar het overheidsbeleid zou zich volgens de Raad meer moet richten op degenen die doorgaan. Daarom ging de Rli in gesprek met boeren om de vraag te beantwoorden welk overheidsbeleid agrarisch ondernemers helpt om binnen duurzaamheidsgrenzen te kunnen ondernemen. Het advies ‘Boeren met toekomst’ is vandaag is aangeboden aan demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten.

Duidelijkheid over de eisen is nodig om agrarisch ondernemers in staat te stellen tijdig passende investeringen te kunnen doen of hun verdienmodel aan te passen, aldus de Raad. De regels en voorschriften moeten zo veel mogelijk vrijheid geven in hoe ondernemers daaraan gaan voldoen. Dan kunnen zij zelf bepalen hoe zij dit het beste kunnen inpassen binnen hun individuele bedrijfsvoering, stelt de Raad.

In gebieden waar gezamenlijke opgaven liggen – bijvoorbeeld een verhoging van de waterstand of biodiversiteitsherstel – moeten volgens de Rli in overleg met agrarisch ondernemers eisen voor afzonderlijke bedrijven worden gemaakt. Bij dat overleg zou het Rijk actief betrokken moeten zijn en de provincie een ondersteunende rol spelen.

Om de administratieve lastendruk zo veel mogelijk te beperken stelt de Rli een systeem voor van certificering in te voeren en daar een instantie voor op te richten. Die certificaten kunnen gekoppeld worden aan systemen die boeren belonen als zij verder gaan dan de norm voorschrijft. Overheden moeten daarbij volgens de Rli ook daadwerkelijk handhaven, bijvoorbeeld op basis van gemeten emissies, als duurzaamheidsnormen niet worden gehaald.

Afzetmarkt vergroten
De Raad vindt verder ook dat de overheid initiatief moet nemen, ook internationaal, om partijen in de voedselketen er toe te bewegen de richting van meer duurzaam geproduceerd voedsel in te slaan. Met als doel dat kredietverstrekkers, inkoopcombinaties van supermarkten, afzetcoöperaties en de consument meer bijdragen aan verduurzaming.

Mogelijke maatregelen die worden genoemd zijn: verplichting voor de retailsector om een vast percentage duurzame producten in de aanbieding of in de schapruimte te hebben; verplichting voor partijen in de keten om een vast percentage duurzame producten in te kopen (bijvoorbeeld een verplichting voor slachterijen om een vast percentage vlees te slachten afkomstig van duurzame veehouders); certificering van supermarkten en horeca die een bepaald aandeel duurzame producten in het assortiment hebben; btw-verhoging voor niet-duurzaam voedsel dan wel btw-verlaging voor duurzaam voedsel; invoering van een wettelijke afstandsbeperking (bijvoorbeeld een cirkel van 500 kilometer) voor de inkoop van veevoer dat bestemd is voor de productie van duurzaam voedsel.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden