Skip to content

Artikel Boerderij: Agrifirm: meer aandacht voor herkomst grondstof

Agrifirm ziet de maatschappelijke wens om meer grondstoffen uit Europa te halen. Dat biedt kansen, zolang er een goed verdienmodel achter zit, aldus de coöperatie.

Agrifirm merkt dat er meer aandacht komt voor de herkomst van grondstoffen voor veevoer. Zo is er een maatschappelijke wens om meer grondstoffen uit Europa te halen. Zolang het een door de markt gedreven ontwikkeling is en er een goed verdienmodel voor boeren mogelijk is, ziet Agrifirm kansen. In het recent gepubliceerde maatschappelijk jaarverslag zet Agrifirm haar visie en doelen uiteen. Ruud Tijssens, directeur coöperatieve zaken, licht het verslag toe.

In het verslag staat dat Agrifirm investeert in de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten in Europa, omdat dat van belang is voor klanten van Agrifirm. Hoe bedoelt Agrifirm dat?

“We zien meer aandacht voor en vraag naar eiwit van Europese bodem. Daar liggen marktkansen. Ondanks dat we vinden dat grondstoffen daar geproduceerd moeten worden waar dat klimatologisch en geologisch het beste kan, moeten we deze marktvraag niet negeren. We zien de afgelopen jaren al een duidelijke verschuiving naar het gebruik van Europese grondstoffen. De hoeveelheid belangrijke grondstoffen die Agrifirm uit Brazilië haalt bijvoorbeeld is in de afgelopen drie jaar zo’n 10% teruggelopen. Ongeveer 75% van de grondstoffen die we gebruiken in Noordwest-Europa komt uit Europa. Oekraïne speelt daarin een sleutelrol. Grondstoffen uit Europa halen betekent echter niet dat er per definitie geen problemen spelen.”

Ook in landen als Oekraïne zijn risico’s, zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het grondeigendom

Hoe bedoelt u dat?

“De aandacht gaat vaak naar landen als Brazilië, vanwege problemen als ontbossing. We voeren risicoanalyses uit in de regio’s waar we grondstoffen vandaan halen. Ontbossing is in sommige regio’s een risico. Dat zou op termijn een reden zijn om in die specifieke regio’s uiteindelijk niet meer in te kopen. We doen niet zomaar regio’s of producten in de ban. Maar ook in landen als Oekraïne zijn risico’s, zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het grondeigendom. Daarbij komt nog dat wanneer je alle grondstoffen uit Europa haalt, je dat kwetsbaar maakt en dat je ook geen positieve invloed meer kunt uitoefenen in andere regio’s waar dat nodig zou zijn.”

Agrifirm heeft als doel alle ingekochte soja in Europa in 2020 te laten voldoen aan de Fefac Soy Sourcing Guidelines, richtlijnen voor de aankoop van verantwoorde soja. Hoever is Agrifirm op weg om dit doel te bereiken?

“Iets meer dan 85% van de ingekochte soja voldoet aan de richtlijnen. In twee landen kunnen we nog slagen maken: in Polen en Hongarije. Ik heb goede hoop dat we eind van dit jaar of begin volgend jaar al ons doel bereikt hebben.”

We denken dat de vraag naar veldbonen de komende jaren zal stijgen

Even terug naar het verdienmodel, hoe kunnen boeren daarvan verzekerd worden? Er zijn voorbeelden van concepten die uiteindelijk niet werken doordat de producten niet werden gekocht door de consument.

“Uiteindelijk moet de rekening van verduurzaming betaald worden. Boeren willen wel, maar zijn terughoudend vanwege het grote risico. Als een investering in bijvoorbeeld een duurzamer stalsysteem niet wordt terugverdiend, is verduurzamen niet aantrekkelijk. Daarom moet het financiële risico kleiner gemaakt worden. We pleiten daarom ook voor zogenoemd de-risken, waarbij de overheid bijvoorbeeld garant staat wanneer blijkt dat een investering niet kan worden terugverdiend.

In 2019 is Agrifirm zich meer gaan focussen op de ontwikkeling van ketenconcepten die gericht zijn op kortere ketens, lokale grondstoffen, duurzaamheid en een beter verdienmodel voor de boer. Dit jaar moet helder worden welke rol Agrifirm daarin kan spelen en hoe goede ketens ontwikkeld kunnen worden.”

Afgelopen jaar is Agrifirm op kleine schaal gestart met de teelt en verwerking van veldbonen. Wat zijn de eerste resultaten?

“We zijn gestart met 20 hectare. Dit jaar is 200 hectare ingezaaid. Er zijn wat technische uitdagingen in het telen van veldbonen, maar over het algemeen zijn de eerste bevindingen positief. De vraag is of dit eiwitgewas kan dienen als alternatief voor granen als rustgewas. De crux is het financiële saldo. Het saldo van granen is nog altijd beter. Maar we verwachten daarin wel een verandering. We denken dat de vraag naar veldbonen de komende jaren zal stijgen. De veldboon kan dienen als ingrediënt voor vleesvervangers, wat ook betekent dat er betere prijzen voor betaald kunnen gaan worden.”

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden