Skip to content

Artikel Agraaf: Weidevogelman: Nico, weidevogelboer pur sang

„De hele buurt hier is actief met weidevogels. We zitten met vier boeren op een rij aan de Parallelweg. Samen met vrijwilligers doen we ons best voor ze.” Voor melkveehouder Nico van Leeuwen (57) in Reeuwijk (ZH) is het weidevogelseizoen in maart begonnen.

Met broedende kieviten en scholeksters op het land en met vijf vaste vrijwilligers elke dinsdagochtend om negen uur aan de koffie. „De oudste is 84. Zij liep hier al toen wij hier zestien jaar geleden kwamen en ze hoort bij de familie.”

Beheerpakketten

Onder de koffie werken ze de kaart bij met broedsels en bespreken het wel en wee van vogels en mensen. Van Leeuwen heeft op 20 van de 94 hectare land beheerpakketten voor weidevogelbeheer (zie de bedrijfsgegevens hieronder). „We zitten ruim in de grond, het kan makkelijk. En het hooi is goed te verkopen als paardenhooi.”, zegt hij.

Zowel thuis als op afstand strooide Nico vaste mest op de weidevogelpercelen. Dunner dan vorig jaar om meer hectares te doen. „Zo lok ik wat vogels van de buurman naar mijn land, dat is de sport”, lacht hij. Een tweede verbeterstap is koeien weiden dichter bij de weidevogels. Daarvoor moet hij met de koeien verder naar achteren, want hij heeft een lange kavel. „Vroeg weiden naast de percelen met lang gras zorgt voor variatie. De mestflatten trekken insecten, goed voor de kuikens.”

Kuikens

Maaien met weidevogel-verstand natuurlijk. „Vooraan bij de rijksweg, kan ik het eerst maaien en hier zitten geen vogels. Maaipercelen met broedende vogels stellen we twee weken uit, daar krijg ik vergoeding voor. Komen we ergens toch nog kuikens tegen, dan zetten we ze over de sloot of we laten een strook staan.”

Op de maïspercelen broeden kieviten, scholeksters en zelfs grutto’s. „Eind april gaan we daar pas iets doen. We werken om nesten heen of verplaatsen ze. Maar als we rond 10 mei zaaien is het mij goed en dan zijn de eerste kuikens al vertrokken naar percelen met maaidatum en beweide percelen.”

Jaarlijks vinden de vrijwilligers zo’n vijftig broedparen, waarvan de helft kieviten en scholeksters en verder grutto en tureluur. In totaal zijn het er veel meer, want op het uitgestelde maailand zoeken ze niet.

Lekker boeren met weidevogelverstand en een beetje competitie. Geniet ervan mensen, net als Nico.

Tip 1) Bij dit koude weer is het belangrijk om jonge kievitkuikens niet te verstoren. Stress en vluchten kosten energie die moeizaam is opgedaan met foerageren.

Tip 2) Veel kieviten broeden op maïspercelen en ingezaaide percelen met dunne stand. Denk om nesten en kuikens als je daar aan het werk wilt/moet: nestbescherming, nesten verplaatsen, werk uitstellen en/of grote braakstroken laten liggen.

Even voorstellen

Weidevogelman is mijn naam en ik ben dol op weidevogels. Ik observeer ze al mijn hele leven en zit vol met kennis over deze fascinerende diertjes. Daar deel ik graag van uit om je van praktische tips en weetjes te voorzien, die helpen om de weidevogel als onderdeel van de bedrijfsvoering te zien. Met bewondering heb ik naar mijn oom De Weideman gekeken. Hoe hij melkveehouders met zijn kennis en kunde vooruithielp om beter te beweiden. Die ambitie heb ik ook voor het weidevogelbeheer…. En er is nog zoveel kennis uit praktijk en wetenschap die onbenut blijft!

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden