Skip to content

Artikel Agraaf: Gemeenten in Utrecht kunnen kringlooplandbouw stimuleren

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een 10 puntenplan ontwikkeld voor de transitie naar kringlooplandbouw. In een webinar presenteerde de organisaties het plan aan gemeentes in Utrecht. Uit de webinar bleek wel dat het gebrek aan grond vaak het grootste obstakel is voor boeren om de omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Volgens de NMU en Caring Farmers spelen gemeente een belangrijke rol in het stimuleren van kringlooplandbouw. Joris Hogenboom van NMU, geeft in het webinar aan dat er sinds de introductie van de visie op kringlooplandbouw veel over is gepraat is Den Haag, maar dat de concrete uitwerking nog op zich laat wachten. „Er liggen veel kansen bij de provincie en gemeente, maar het is helemaal niet makkelijk om te bepalen aan welke knoppen ze moeten draaien om toe te werken naar kringlooplandbouw”, zegt Hogenboom. Het 10 puntenplan kan de gemeentes en provincies handvaten geven zodat ze actief aan de slag kunnen met kringlooplandbouw.

Het plan is opgedeeld in de onderdelen grond, verbreding en vernieuwing, goede voorbeeld geven en samenwerken. Grond is het eerste onderwerp dat wordt aangekaart in het 10 puntenplan omdat boeren hier vaak klem komen te zitten. Volgens het 10 puntenplan kunnen gemeenten op drie manieren zorgen voor grond voor kringloopboeren.

Duurzaam pachtbeleid

De eerste manier is door middel van duurzaam pachtbeleid voor eigen gronden. Totaal hebben de gemeentes is in Utrecht ongeveer 1200 hectare landbouwgrond in eigendom die ze duurzaam zouden kunnen bestemmen. Het tweede punt van het plan is: zorg voor beschikbare grond. Dit zouden gemeentes kunnen doen doormiddel van gebiedsprocessen. En tot slot raad het 10 puntenplan gemeenten aan om de ambitie voor kringlooplandbouw te verwerken in omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsverordening.

Andere punten waar gemeenten mee aan de slag kunnen zijn: zelf duurzaam en lokaal kopen, biomassa benutten, bijdrage aan marktonwikkeling door vraag naar duurzame landbouwproducten te creëren en verbreding toestaan.

Tijd om iet te gaan doen

Wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden nam tijdens de presentatie van het 10 puntenplan de eerste versie in ontvangst. „Er is al veel te veel gepraat over kringlooplandbouw. Het is tijd dat we nu ook echt iets gaan doen! Door deze handvaten kunnen we er als gemeente praktisch mee aan de slag om boeren te ondersteunen”, aldus Middelkoop. Middelkoop deelt in de webinar dat hij als doel heeft om sowieso een aantal van de punten uit het 10 puntenplan te gaan uitvoeren voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het volledige 10 puntenplan is te downloaden via de website van Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden