Skip to content

Artikel Agraaf: BoerenNatuur Zuid-Holland stapt naar de rechter vanwege middelenbeleid provincie

BoerenNatuur Zuid-Holland stapt naar de bestuursrechter in Den Haag vanwege het nieuwe gewasbeschermingsmiddelenbeleid van de provincie. De 8 collectieven zijn het niet eens met het Natuurbeheerplan 2021, waarin een verbod op gewasbeschermingsmiddelen wordt afgekondigd voor agrarisch natuurbeheer.

Secretaris Ed de Meijer van BoerenNatuur Zuid-Holland bevestigt tegenover deze website dat er dinsdag een beroepsschrift gaat naar de rechtbank. „We zijn boos, omdat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden”, vertelt De Meijer. „Bovendien zijn verboden op gewasbeschermingsmiddelen nationaal en Europees geregeld. Ook hebben wij contracten met boeren die nog in 2021 doorlopen waarin ook afspraken zijn gemaakt over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die kunnen wij niet zomaar eenzijdig opzeggen.”

Boeren die pakketten van BoerenNatuur hebben afgenomen, bijvoorbeeld voor akkerranden of het beschermen van weidevogels, gebruiken nu af en toe chemische onkruidbestrijders. „Incidenteel wordt onkruid op sommige plekken aangestipt. Het is dus niet zo dat het gaat om grote hoeveelheden. Maar onkruidbestrijding is wel nodig om de biotoop in stand te houden.”

De Meijer geeft als voorbeeld het uitzaaien van distels. „We besteden ontzettend veel aandacht en tijd aan het beschermen van weidevogels, maar als akkers vol distels staan gaan de weidevogels daar niet zitten om te nestelen. Dan zijn alle goede bedoelingen voor niks.”

Janneke Zevenbergen, voorzitter van Coöperatie Collectief Hoeksche Waard bevestigt de gang naar de rechter. Zij is met haar collectief aangesloten bij BoerenNatuur Zuid-Holland. „Ik vind het jammer dat we over moeten gaan tot zo’n stap, want de contacten met de provincie zijn doorgaans goed. Al lijkt dit wel door anderen te zijn besloten dan waar wij normaal contact mee hebben.”

Ze is bang dat boeren afhaken als er geen gewasbeschermingsmiddelen meer mogen worden gebruikt om de akkerranden onkruidvrij te houden. „Insecticiden worden sowieso niet gebruikt, want het hele doel van akkerranden is om insecten een fijne plaats te geven. Alleen moeten we daarvoor wel de juiste gereedschappen in onze kist hebben.”

Goede alternatieven ontbreken

Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur) van Zuid-Holland sprak bij het aankondigen van het Natuurbeheerplan 2021 van geschikte alternatieven voor onkruidbestrijding. Volgens De Meijer en Zevenbergen ontbreken die alternatieven echter. Zevenbergen: „We hebben afgelopen seizoen een akkerrand machinaal onkruidvrij gemaakt, maar toen de NVWA de akkerrand kwam controleren was deze niet voldoende dichtgegroeid en werd de rand afgekeurd. Binnenkort testen we een onkruidbestrijdingstechniek met elektroden, maar wat dit met het bodemleven doet weet niemand.”

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden