Skip to content

Artikel AD: Recreatie tussen de broedende zeearenden in de Biesbosch: Hoe leid je dat in goede banen?

VAN NATURE | Door diverse excessen staat de recreatie in de Biesbosch weer op de agenda. Er wordt gesproken over een concept gebiedsvisie, die aansluit op de huidige natuurwaarden. Er wordt ook gerept over de invoering van een Biesboschvignet.

Als het gaat over het ophalen van recreatievuil in de Biesbosch en het plaatsen van recreatieve voorzieningen zoals steigers en damwanden, dan kijkt alles en iedereen naar Staatsbosbeheer. Door bezuinigingsoperaties zijn de beheerbudgetten bij deze dienst drastisch geslonken.

Een paar jaar geleden werd er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Biesboschvaantje, waarbij de inkomsten belanden in een pot waaruit onderhoudswerkzaamheden zouden kunnen worden bekostigd. De georganiseerde watersport deelde toen mede daar niet aan te willen meewerken.

Nieuwe gebiedsvisie

Gezien de drukte op het afgelopen hemelvaartweekend en pinksterweekend is de ontwikkeling van de recreatie in de Biesbosch weer zeer actueel, waarbij ook wordt geopperd om de mogelijkheden voor de introductie van een Biesboschvignet toch weer te onderzoeken. Eergisteren werd de eerste videobijeenkomst gehouden over de nieuwe gebiedsvisie. Na de zomer wordt het overleg hervat waarbij ook de bijbehorende kaarten op tafel zullen komen. Als het over recreatie gaat dan komt de Aakvlaai voorbij, in negen van de tien gevallen in negatieve zin.

Lichtpuntjes in een zwart scenario

Afgelopen weekend liep het daar weer de spuigaten uit. Veel jongeren met overmatig alcoholgebruik, drugs, scheuren met speedboaten, gooien van (lege) flessen naar overige recreanten, vreugdevuren, keiharde hardcoremuziek en ga zo maar door. Na zo’n zonnig weekend blijft er een ongelofelijke zooi achter. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Het gebeurt namelijk allemaal in een Natura 2000 gebied, waar zeearenden en visarenden broeden!

Is er in zo’n inktzwart scenario nog sprake van lichtpuntjes? Gelukkig wel. Zo zijn er mensen die geheel belangeloos recreatief zwerfvuil verzamelen. In dit verband denk ik aan de drie kinderen variërend in de leeftijd van zes tot en met acht jaar, die lopend over een met rommel bezaaid strandje in de Aakvlaai, nota bene zwerfvuil verzamelen.

Kleine kinderen die de achtergelaten zooi van ‘grote kinderen’ opruimen. Het geeft sowieso stof tot nadenken. Ik heb natuurlijk geprobeerd de jeudige vuilrapers te achterhalen en hun verhalen op te schrijven maar dat lukte helaas niet. Het strandje bij het Zuidplaatje, langs de Nieuwe Merwede, is in recreatief opzicht ook zeer gewild. Net als in de Aakvlaai, wordt hier helaas ook veel zooi gedumpt.

Besmet met het grijpvirus

Een groep vrijwilligers steekt er de handen uit de mouwen. ,,Toen ik daar met een vriendin aan het picknicken was, zag ik al die rommel liggen” zegt Simone van Efferen uit Dordrecht. ,,We werden er echt moedeloos en verdrietig van. We hebben nu weliswaar te maken met het coronavirus, maar wij introduceerden daar nog een virus: het grijpvirus”, lacht ze uitgelaten.

,,Ik begon er over te praten met vrienden en vriendinnen en zo verspreidde het grijpvirus zich geleidelijk. Wij krijgen onze spullen, zoals een grijper en een ring waar we een vuilniszak in klemmen, van het Duurzaamheidscentrum Weizigt. Zo verzamelden wij in de omgeving van het Zuidplaatje op een keer maar liefst achttien zakken zwerfvuil. We vroegen iedere wandelaar die langs kwam, of zij zo’n zak wilde meenemen naar de Zuidhaven. Van ingezameld vuil stuur ik een foto naar HVC in Dordt, die vervolgens de troep komt ophalen. Wij organiseren in samenwerking met het Duurzaamheidscentrum Weizigt op 29 juni aanstaande, een vuilruimactie.”

Shoreliner

Plastic vervuilt onze zeeën en oceanen en brengt daarmee onszelf, dieren en de omgeving in gevaar. We lopen gezondheidsrisico’s en onze stranden liggen vol met aangespoelde plastics, slechts een fractie van wat zich nog in de zogenoemde ‘plasticsoup’ bevindt. Het micro- en macroplastic van consumenten en de industrie belandt – bedoeld en onbedoeld – in de zee via de binnenlandse rivieren.

In het benedenrivierengebied wordt momenteel geëxperimenteerd met de Shoreliner, een plastic vangsysteem. Drijfvuil wordt met de constructie naar de opvang geleid. Deze wordt vervolgens leeggehaald met een mechanische grijper, waarna recyclebaar materiaal gescheiden wordt voor hergebruik. Het is de bedoeling om de Shoreliner door te ontwikkelen tot een efficiënt vangsysteem dat met minimale inspanning geplaatst en geleegd kan worden, bijvoorbeeld in havens en langs oevers.

Europees netwerk

Natura 2000 ontstond in 1992, toen de Europese Commissie naast de al bestaande Vogelrichtlijn (1979), ook een Habitatrichtlijn invoerde. Die moet bedreigde plant- en diersoorten in hun leefgebieden beschermen en ervoor zorgen dat Europese natuur meer op elkaar aansluit.

Inmiddels telt Natura 2000 26.000 beschermde gebieden, goed voor bijna een vijfde van de oppervlakte van de Europese Unie. De Habitatrichtlijn is goed voor de bescherming van 1500 bedreigde planten en dieren en 230 leefgebieden, zoals hooilanden, hoogveen, heidegebieden en kwelders. De Nederlandse bijdrage aan het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit 161 gebieden.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden