Skip to content

Artikel AD: Oproep aan boeren Rivierenland om niet allemaal tegelijk het land te besproeien

Boeren in de regio moeten niet allemaal tegelijk het land besproeien. Waterschap Rivierenland vraagt alle agrariërs om het beregenen onderling af te stemmen, zodat er in deze droge dagen genoeg water in de sloot blijft.

Het voordeel van ‘ons’ gebied is dat het met de droogte doorgaans meevalt, dankzij het vele rivierwater. ,,Daardoor lukt het om vrijwel het hele rivierengebied van water te voorzien’’, schetst het waterschap. Toch moeten boeren, zeker als het lange tijd weinig regent, rekening houden met schaarste. Het is niet uitgesloten dat ook hier toch sloten gaan droogvallen door het uitblijven van regenbuien.

Boeren wordt gevraagd om ’s nachts te beregenen zodat er minder water verdampt. Ook scheelt het enorm als ze niet allemaal tegelijk de pomp opendraaien, maar dat onderling afstemmen. Het waterschap benadrukt dat boeren in de regio subsidie kunnen krijgen als ze waterbesparende maatregelen nemen.

Vee

Binnen de regio’s van het waterschap Rivierenland zijn ook nog verschillen te zien. In het oosten viel afgelopen week minder regen, dus daar is het droger. In het hele gebied werd veehouders eerder deze maand gevraagd om geen schapen te laten grazen op de dijken. Door de droogte is de grasmat van de dijken kwetsbaar. Grazende schapen zouden het gras en daarmee de dijk onherstelbaar kunnen beschadigen.

Ook particulieren wordt gevraagd om te zorgen dat er zo min mogelijk water verloren gaat. Bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen en een regenton neer te zetten. Dat is ook van belang om schade door hoosbuien te voorkomen. Als het water niet goed weg kan stromen, raakt het riool overbelast, met alle gevolgen van dien.

Rijkswaterstaat houdt nauw contact met de waterschappen over de droogte en laat weten dat de paar forse regenbuien recent enige verlichting gaven, maar dat het grondwaterpeil nog steeds niet hoog genoeg is.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden