Skip to content

Artikel AD | Meer grutto’s in 2027: provincie Zuid-Holland steekt 800.000 euro in verbetering leefgebied

De provincie Zuid-Holland gaat de grutto helpen overleven. Ze trekt hiervoor 800.000 euro uit. De populatie van deze boerenlandvogel moet in 2027 in aantallen zijn gegroeid.

De grutto is door Vogelbescherming Nederland bestempeld als de nationale vogel. Maar die iconische status kan niet voorkomen dat de steltloper het steeds moeilijker krijgt. Dit komt onder meer door intensiever gebruik van de grond waar de vogels hun voedsel vinden en oprukkende bebouwing.

Overlevingskansen
Door hun leefgebieden te verbeteren, worden de overlevingskansen van de vogels vergroot en brengen ze meer kuikens groot. Daarom wil Zuid-Holland, waar een kleine vierduizend broedparen verblijven, 800.000 euro investeren. Onder meer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: een kwart van alle Zuid-Hollandse grutto-paren brengt hier zijn jongen groot.

De komende jaren wordt in de Alblasserwaard onder meer het aantal plas-drasgebieden uitgebreid. Dit zijn weilanden waar in natte periodes water blijft staan. De grutto’s vinden er toch gemakkelijk hun voedsel, terwijl het water hen beschermd tegen roofdieren, zoals vossen. Ook wordt ingezet op het beschermen van nesten. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze tijdens maaien worden weggevaagd.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden