Skip to content

Artikel AD: Landbouwgif verbieden? ‘Kom met een haalbaar plan om boeren ermee te laten stoppen’

Er moet een haalbaar plan komen om agrariërs te laten stoppen met het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat vindt het CDA in Zuid-Holland. De provincie verbiedt het gebruik van ‘landbouwgif’ per 1 januari 2023. ,,Dit vraagt tijd én kennis.’’ 

Eigenlijk wilde Zuid-Holland het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het agrarisch natuurbeheer afgelopen januari al verbieden. Dat stuitte echter op veel weerstand onder de boeren, waaronder enkelen in de Drechtsteden.

Ze waren verbolgen over het feit dat ze niet waren betrokken bij de gesprekken over het verbod. Een verbod dat bovendien flink wat extra kosten met zich meebrengt omdat zo goed als ieder alternatief (fors) duurder is dan de huidige middelen die de akkerranden moeten beschermen tegen woekerend onkruid.

Bodem is cruciaal

CDA-Statenlid Jaco Kastelein, zelf melkveehouder in het Groene Hart, steunt de oproep van de provincie om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Maar stelt wel dat een eventueel verbod een ander teeltsysteem vraagt. Een bodem die dat aan kan is daarbij cruciaal, stelt hij. Daarom is het volgens hem goed dat gedeputeerde Berend Potjer van Zuid-Holland het verbod vorig jaar opschortte tot begin 2023.

,,Dit vraagt namelijk tijd én kennis”, zegt hij. ,,De agrarische sector is daar druk mee bezig en wil ook niets liever. Maar de bottlenecks zijn op dit moment het toenemende aantal verboden en de lange doorlooptijden bij het toelaten van de nieuwe, ‘groene’ middelen.”

Milieubelasting

Tijd is dus noodzakelijk. Kastelein wil die tijd vooral gebruiken om een haalbaar plan te maken waarmee boeren boeren het gebruik van chemische beschermingsmiddelen kunnen afbouwen. Hoe dat plan er uit moet komen te zien is volgens de partij aan het provinciebestuur en de agrarische sector zelf. ,,In elk geval moet het beperken van de milieubelasting het doel zijn.’’

Belasting van het milieu is namelijk een term die al jaren kleeft aan de chemische gewasbeschermingsmiddelen. Glyfosaat, een van de legale middelen die enkele boeren op het Eiland van Dordrecht gebruiken, heeft niet voor niets de bijnaam ‘landbouwgif’ gekregen. Percelen die met glyfosaat zijn behandeld slaan namelijk geel uit, waardoor het er voor een leek al snel op lijkt dat het met de grond of het gewas niet goed gaat. Toch is het volgens veel agrariërs nodig om de akkers – en de akkerranden – in het voor- of najaar onkruidvrij te maken.

Overslaan op voedselgewassen

Gebeurt dat niet, dan kunnen de ongewenste planten ook de gewassen aantasten. Door de chemische gewasbeschermingsmiddelen, die in minimale hoeveelheden worden gebruikt, te verbieden kan het onkruid in de akkerrand zijn gang gaan en overslaan op de voedselgewassen die daarnaast liggen, zei VVD-Statenlid Mirjam Nelisse daar vorig jaar nog over.

Zij stelde destijds schriftelijke vragen aan het provinciebestuur omdat ze van veel boeren hoorde dat het verbod de doodsteek zou betekenen voor het agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland. , Als het op het voedselgewas gaat groeien moet daar gespoten gaan worden. En dan heb je het over grotere hoeveelheden. Dat lijkt ons niet de bedoeling van dit verbod.’’

Samen met haar collega Herbert Zilverentant streed Nelisse vooral voor een compensatie voor boeren die op zoek moeten naar een alternatief. ,,Hoe worden de boeren die anders moeten gaan werken gecompenseerd? Dat missen wij in het plan.’’

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden