Skip to content

Artikel AD: Kwart miljoen van winst uit windmolens voor weidevogels en voedselbos

De Fruitmotor, het nieuwe Geldermalsense voedselbos, weidevogels en het GeoFort: ze profiteren allemaal mee van de winst die de windmolens van Betuwewind behalen rond onder meer Knooppunt Deil. 

Begin december besloten de leden van Burgerwindcoöperatie Betuwewind zeven lokale projecten te ondersteunen met 245.000 euro uit hun Duurzaamheidsfonds.

Doekle Terpstra, voorzitter van de adviescommissie en inwoner van Acquoy: ,,Het motto van Betuwewind: ‘iedereen wint!’ gaat hier zeker op. De opbrengsten van de windmolens van Betuwewind die we met elkaar hebben neergezet, vloeien nu weer terug in projecten die de directe leefomgeving van West Betuwe enorm ten goede komen.”

,,Zo winnen we allemaal als het gaat om het stimuleren van natuur en biodiversiteit, het vergroten van leefbaarheid, het aanzwengelen van de energietransitie en het bestrijden van energiearmoede. Hoe mooi is dat’’, zegt de oud-vakbondsleider.

Bloemrijk Rivierenland

De Fruitmotor start met het project ‘Bloemrijk Gonzend Rivierenland’ om het regionale landschap biodiverser, klimaatbestendiger en mooier te maken. De Coöperatie Energie Samen Rivierenland stelt een warmteregisseur aan die iedereen ondersteunt bij duurzame warmtevoorziening. Collectief Rivierenland komt samen met boeren met het project ‘Vrijwillig weidevogelbeheer De Polders’.

Stichting GeoFort gaat vijf lesprogramma’s maken over duurzaamheid en de Energiebank Rivierenland begint het project ‘Aanpak Energiearmoede’ voor huishoudens die te weinig geld hebben om te investeren in energiebesparing.

De Coöperatie Duurzaam West Betuwe gaat aan de slag met coöperatieve zonnedaken: het gezamenlijk huren van geschikte daken om daarop duurzame zonne-energie op te wekken. Al eerder werd besloten het Voedselbos Lingehout in Geldermalsen een bijdrage te geven voor de aanplant die 1 januari begint.

Bron: AD Rivierenland

 

Back To Top
Lid worden