Skip to content

Artikel AD | Boeren in Vijfheerenlanden gaan hennep telen: niet om te roken, maar om mee te bouwen

Vijfheerenlanden wordt een proeftuin voor de teelt van hennep. Geen gewone hennep maar vezelhennep, bestemd voor de productie van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Vijf agrariërs gaan ermee aan de slag.

Met de duurzame biobased materialen wil de gemeente gebouwen in Vijfheerenlanden meer circulair maken. De vezelhennep moet het bestaande bouwmateriaal vervangen als isolatiemateriaal. Biobased materialen zijn voor bouwers en bewoners een duurzamer en goedkoper alternatief voor bouwmaterialen zoals cement en beton, die zorgen voor een flinke CO2-uitstoot.

Verdienmodel
Vijfheerenlanden sprak in de Landbouwvisie al af dat het meer wil inzetten op de productie van biomassa voor bijvoorbeeld bouwmaterialen. Naast duurzaamheid kan de innovatie ook een goed alternatief en nieuw verdienmodel zijn naast of in plaats van de bestaande landbouw- en melkveeteelt.

Tijdens het proefproject wordt er rondom de percelen onderzoek gedaan naar de effecten van de teelt op de weidevogelpopulatie, de grondwaterstand en de CO2-opslag. Als relatief grote agrarische gemeente met een aantal belangrijke natuurgebieden binnen de grenzen, zoekt Vijfheerenlanden een goed en groen evenwicht tussen ruimte voor de natuur en ruimte voor de boer, in het kader van de toekomst van het platteland in de gemeente.

Duurzaam ondernemen met innovaties zoals vezelteelt passen bij die ambitie. Mede omdat de teelt van bijvoorbeeld bamboe, vlas, hennep, brandnetel of zonnekroon een goed antwoord is op de huidige milieuproblematiek, zoals stikstofreductie en CO2-uitstoot. En daarom goed is in te passen in een natuurrijke omgeving. Vijfheerenlanden hoopt uiteindelijk dat meer boeren in de gemeente voorop willen lopen met de teelt van vezelgewassen.

Hennep voor koeien
Dat het kan werken, bewees Meerkerker Jan Versluis al. Hij ruilde zijn koeien in voor hennep. Zijn kinderen zagen niks in de opvolging van de melkveehouderij, maar wel in een de alternatieve duurzame toekomst voor het familiebedrijf. Versluis plantte vier hectare zonnekroon en twee hectare vezelhennep, de rest van de grond verhuurde hij aan andere boeren voor het winnen van gras als voeder.

Voor de proef wordt er binnen de gemeente in eerste instantie ingezet op een gebied ter grootte van 25 hectare; zo’n vijf hectare per bedrijf. De agrariërs ontvangen tot en met 2026 een jaarlijkse subsidie per aangeplante hectare. Pakt de proef goed uit, dan wil de gemeente vezelteelt op grotere schaal toepassen.

Keten
De opbrengst is misschien voldoende voor de toepasbaarheid in de gemeente, maar voor de regio ontbreekt het in het midden van het land nog wel aan een keten voor vezelteelt, zei Versluis toen. ,,Het schort nog aan genoeg mogelijkheden voor bewerking in de buurt. We zijn hier nu een machine aan het testen zodat er hier ook een marktpositie ontstaat, inclusief een coöperatie. Want de boer wil een gegarandeerde afzet en de bouw een gegarandeerde afvoer.” Voor de toekomst van het platteland is het volgens de Meerkerker wel belangrijk dat de boer als verbouwer mee kan delen in het rendement voor het telen van bouwmateriaal.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden