Skip to content

Artikel AD: Bloem- en kruidenrijke dijken: niet alleen mooi en goed voor insecten, maar ook nog eens sterker

Soms komen positieve dingen wel heel mooi samen. Waterschap Rivierenland heeft uit een proef geconcludeerd dat bloem- en kruidenrijke dijken niet alleen goed zijn voor insecten en een mooier aanzien, ze zijn ook nog eens sterker dan dijken die alleen met gras begroeid zijn.

Al die positieve dingen hebben een ander beheer van de dijken in Rivierenland tot gevolg. Heemraad Hennie Roorda is enthousiast: ,,De insectenpopulatie holt op veel plekken achteruit, maar niet op onze dijken. De bloemen en kruiden zijn niet alleen een lust voor het oog voor skaters, wandelaars en fietsers. Ze hebben, en dat is voor ons als waterschap vanouds het belangrijkste, een positieve invloed op de stabiliteit van onze dijken.”

Dat komt onder meer doordat al die kruiden en bloemen op een verschillende manier en verschillende diepte wortelen. Dat zorgt voor een steviger bekleding van de dijktaluds dan van gras. Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water.

Andere manier van maaien

Er zijn de laatste jaren proeven gedaan met het anders beheren van de dijktaluds door een ander maaibeleid en dat heeft tot de nieuwe inzichten geleid. De wijziging gaat niet in één klap. Maar zeker omdat er met name langs de Waal dijkverbeteringswerken in aantocht zijn, kunnen ook daar straks forse stappen gezet worden.

De komende jaren wordt er van Gorinchem via Waardenburg en Tiel tot voorbij Dodewaard aan de Waaldijk gewerkt. Tegelijk met de verbreding en verhoging wordt dan ook naar de dijktaluds gekeken.

Wanneer maai je een dijk?

 Waterschap Rivierenland maait de dijken met steeds meer variatie. Op sommige dijken gebeurt het al in mei, juist voor de soortenrijkdom en de insecten. Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties, besloot het waterschap voortaan op meer dijken gevarieerd te maaien.

De eerste maaibeurt, in het voorjaar, wordt in twee fasen geknipt: de ene dijkhelling wordt al in mei gemaaid, de tegenoverliggende pas in de aanloop naar 15 juli. Planten die vroeg worden gemaaid, kunnen weer uitgroeien en bloeien rond de zomer. Insecten hebben zo tot ver in de zomer een plekje. Bovendien krijgen meer soorten een kans.

Bij de tweede maaibeurt in september worden alle hellingen tegelijk gemaaid, zoals altijd al gebeurde. Tegen die tijd eindigt de bloeitijd van de meeste soorten en heeft een gefaseerde maaibeurt weinig zin.

Nog niet op alle dijken

Deze aanpak geldt nog niet op alle dijken. Dat duurt een paar jaar, omdat gaandeweg contracten met uitvoerders aangepast moeten worden. De grasmatten op de dijken worden nu onderhouden door aannemers, natuurverenigingen, schapenhouders en particulieren. En er blijven dijken die om wisselende redenen anders gemaaid worden.

Hoe dan ook gebeurt het maaien in lijn met wetten en regels. Waterschap Rivierenland werkt ecologisch en houdt rekening met het groeiseizoen (tussen 1 april en 1 oktober) en het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli).

Heemraad Roorda roept de inwoners van Rivierenland op eens met andere ogen naar de dijken te kijken:  ,,Ontdek de indrukwekkende verscheidenheid die er nu al is. We wonen echt in een uniek landschap met enorme kansen.”

Bron: AD Rivierenland

 

Back To Top
Lid worden