Skip to content

Artikel AD | Alida de Jong uit Hardinxveld-Giessendam krijgt gemeentelijke erepenning

Aan Alida de Jong-Ambachtsheer (67) uit Hardinxveld-Giessendam is dinsdagmiddag de gemeentelijke erepenning uitgereikt. Die is voor inwoners en niet-ingezetenen als blijk van waardering en erkentelijkheid voor hun inzet in de plaatselijke gemeenschap.

De Hardinxveldse is misschien wel het meest bekend van museum De Koperen Knop. Daar is ze sinds 1996 directeur. ‘Door de succesvolle wijze waarop ze leiding geeft, heeft zij ons plaatselijke museum op de culturele kaart van Nederland gezet en heeft Hardinxveld-Giessendam een museum gekregen, waarop zij trots kan zijn’, laat de gemeente weten. De Jong wordt bovendien geregeld door bekende musea in het land benaderd om lezingen of trainingen te geven over het omgaan met vrijwilligers en over aanverwante onderwerpen op museaal gebied.

Behalve met haar werk voor De Koperen Knop, heeft de Hardinxveldse ook op ander gebied veel voor de lokale samenleving gedaan. Zo was ze van 1983 tot en met 1987 bestuurslid en voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen in Hardinxveld-Giessendam. Verder was ze van 2001 tot 2011 bestuurslid en van 2006 tot 2011 voorzitter van het Vrijwilligerscomité Hardinxveld-Giessendam. Ook was ze gemeenteraadslid en fractievoorzitter en sinds 2010 actief lid bij Soroptimistenclub Merwekring in Gorinchem. Op dit moment is ze er voorzitter.

Den Hâneker
Daarnaast was De Jong lid van het bestuur van Den Hâneker, is zij voorzitter van het Regionaal Museumoverleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, bestuurslid van de Vereniging van Musea in Zuid-Holland en lid van diverse werkgroepen van de Nederlandse Museumvereniging.

Alida de Jong werd in 2014 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, samen met haar echtgenoot Dick. ‘Wij willen haar nu graag eren als burger van onze gemeente. Wij zijn van mening dat door haar leiding De Koperen Knop is uitgegroeid tot een culturele instelling van statuur en dat door haar culturele activiteiten Hardinxveld-Giessendam in cultureel opzicht op de kaart is gezet. Op grond daarvan beschouwen wij het als een eer aan haar de gemeentelijke erepenning toe te kennen.’

Sinds 2000 is de gemeentelijke erepenning nu 8 keer uitgereikt. In 2022 werd de penning toegekend aan Kim Putters.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden