Skip to content

15 bijvriendelijke gemeentes genomineerd

Welke gemeente mag zich vanaf 2 november een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente noemen? Nederland Zoemt selecteerde vijftien gemeentes die voor deze titel in aanmerking komen. De genomineerden zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Vijftien genomineerden
De genomineerde gemeentes zijn:

Achtkarspelen
Almere
Bladel
Boxmeer
Delft
Enschede
Gouda
Hoogeveen
Horst aan de Maas
Leiderdorp
Moerdijk
Papendrecht
Soest
Utrecht
Zoetermeer
Wat is een bijvriendelijke gemeente?
Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren. Zo geeft de ene gemeente haar inwoners een setje bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In alle gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

17% gemeentes bijvriendelijk
Het aantal bijvriendelijke gemeentes is het afgelopen jaar flink toegenomen en blijft nog altijd groeien. Inmiddels zijn er 62 bijvriendelijke gemeentes, die zich allemaal enorm inzetten voor de wilde bij. Dit betekent dat 17% van het totaal aantal gemeentes bijvriendelijk is. Nederland Zoemt roept alle andere gemeentes op zich ook in te zetten voor wilde bijen en zo ook een bijvriendelijke gemeente te worden.

Wie neemt het stokje over van Zoetermeer?
Op de landelijke Natuurwerkdag, 2 november, wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Deze gemeente neemt het stokje over van Zoetermeer, die deze titel als eerste gemeente een jaar lang mocht voeren. De winnende gemeente ontvangt onder andere biologische bloembollen en een groot insectenhotel, zodat nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.

Over Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Bron: IVN

Back To Top
Lid worden