Skip to content

Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf partner in Groene Cirkel ‘Kaas en bodemdaling’

ALBLASSERWAARD • Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf is één van de deelnemers aan het project Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, die 1 februari van start gaat.

Samen met de provincie Zuid Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen Research zet de fabriek zich in voor toekomstbestendige landbouw, een oplossing voor bodemdaling, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering.

‘Dat alles, gecombineerd met economisch veerkrachtige boerenbedrijven, is het toekomstbeeld waar deze partners zich voor inzetten’, melden de betrokken partijen in een persbericht. ‘Door samen te investeren in kruidenrijk grasland en nieuwe methoden van waterbeheer wordt de bodemdaling tegengegaan. Het karakteristieke landschap van het Groene Hart wordt behouden, inclusief karakteristieke koe in de wei. Door het kruidenrijk grasland ontstaat een gezonde weidemelk die wordt verwerkt tot hoogwaardige kaasproducten.’

Bijeenkomst
In januari volgt er een bijeenkomst waar een groot aantal partijen deze ambitie delen en aansluiten bij het netwerk om projecten te starten.

Heineken
Groene Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, Heineken en Wageningen University & Research voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale Heineken brouwerij.

Groene Cirkels bouwt netwerken op rondom thema’s zoals energie, water, klimaat, logistiek, bodemdaling, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Over het algemeen is een multinational (of de keten eromheen) de katalysator voor de ontwikkelingen.

Bekijk hier de video.

Bron: het Kontakt/Beeld: familie Kuiper

Back To Top
Lid worden