Skip to content

Werkbezoek Jaap Smit in het kader van de Agri & Food Campus AV

Op vrijdagmiddag 10 september heeft de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit op uitnodiging van Den Hâneker een werkbezoek aan onze prachtige regio gebracht. Tijdens het werkbezoek stonden de diepte-interviews met initiatiefnemers en betrokkenen rondom de Agri & Food Campus, een bezoek aan Elke Melk en de afsluitende borrel bij Avonturenboerderij Molenwaard centraal.

Vanuit Den Hâneker, de ondernemers uit het gebied, de lokale overheid en het onderwijs is het initiatief ontstaan om samen te werken aan de realisatie van een business driven Agri & Food campus in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV). De campus wordt een innovatiehub waar we met ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan het ontdekken en implementeren van innovaties en aan kennisontwikkeling op diverse niveaus.

De ontvangst was bij Verenigingsgebouw de Kom in Giessenburg waar gesproken is over de kracht van samenwerken binnen een ‘mini-campus’, het op peil houden van voorzieningen en de effecten hiervan direct binnen de kern Giessenburg en grensoverschrijdend binnen de regio. Vervolgens is er gesproken over de kracht & het unieke karakter van de AV en ingegaan op de uitdagingen voor agrariërs zoals de bodemdaling in het veenweidegebied, klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De kansen op het gebied van recreatie & toerisme waaronder het platform BezoekGerrit zijn onder de loep genomen met diverse ondernemers en stakeholders. Ook is er gesproken over het actief bevorderen van een duurzame stad-platteland verbinding met o.a. John de Vos van WeKonekt.

Vervolgens zijn de Commissaris van de Koning, zijn strategisch adviseur Leo Zegwaard, burgemeester Theo Segers (Gemeente Molenlanden) en Kees Commijs (voorzitter Den Hâneker) op werkbezoek gegaan bij agrarisch ondernemer Matthijs Baan van Elke Melk in Molenaarsgraaf. Het samenbrengen van innovaties, en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen binnen een campus waren onderwerp van gesprek onder het genot van een glas melk. Aansluitend is er gesproken over kennisontwikkeling op diverse niveaus en een leven lang leren met Sjaak Kreeft van Yuverta en heeft het gezelschap kennis gemaakt met Fien & Teun middels een rondleiding door Michael van Hoorne op Avonturenboerderij Molenwaard.

“Binnen de Agri & Food Campus kunnen bedrijven en opleidingen samenwerken om studenten en werkenden door te laten groeien naar een toekomstbestendige landbouw en een aantrekkelijk landschap, zodat we op een goede manier kunnen werken, wonen en recreëren in de AV.” – Rokus Lakerveld  biologisch melkveehouder/ bestuurslid Den Hâneker.

Diverse wethouders vanuit de Gemeente Molenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden waren gedurende de dag aanwezig. Zij zien de oprichting van een Agri & Food Campus als een kansrijk initiatief en zijn zeer betrokken bij deze grensoverschrijdende ontwikkeling. Tijdens zijn slotwoord benadrukte Jaap Smit onder de indruk te zijn van de vele ontwikkelingen, de bevlogenheid van alle betrokkenen en de energie in het gebied. Op zijn verzoek komt er op korte termijn een verdiepingsafspraak met wethouder Voedsel – Teunis Jacob Slob. Ook volgt er begin 2022 een vervolgafspraak om de ontwikkelingen van de Agri & Food Campus – dé ontmoetingsplaats voor iedereen in de regio en daarbuiten om te leren van en met elkaar – op de voet te volgen.

 

Photo credits – Gabriëlla Stam – GINIUS media

 

 

Back To Top
Lid worden