Wellant de Bossekamp en Den Hâneker vergroten biodiversiteit

Wellant En DH

ALBLASSERWAARD • In samenwerking met Den Hâneker hebben leerlingen van Wellant De Bossekamp (leerlingen van de mbo-2-route) in Ottoland bomen en struiken geplant bij boerderijen in de Alblasserwaard. Doel is de biodiversiteit in de Alblasserwaard te vergroten.

De Vak(manschaps)route op de Bossekamp is een doorlopende leerlijn (vmbo en mbo gecombineerd) waarbij leerlingen in klas 3 starten en in leerjaar 5 jaar de school kunnen verlaten met een mbo-diploma (niveau 2).

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt.

Lid worden