Skip to content

Verslag slotavond plattelandstoerisme

Vele leden hadden gehoor gegeven aan het verzoek om onder andere mee te komen praten over het afgelopen seizoen en over de stand van zaken van de uitwerking van de ambities van Den Hâneker. De zaal was tot de laatste stoel toe bezet!

Opening
Gert Baars opende deze bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. Er werd nog even  stilgestaan bij de lopende en afgesloten projecten van dit jaar waarbij Ria van Wijngaarden nog een korte toelichting gaf.

Boerderij Noorderlicht, Noordeloos
Vervolgens werd het woord gegeven aan Kees van Gaalen die, samen met zijn vrouw Maria Inckmann-van Gaalen, in het kort vertelde hoe hun bedrijf tot stand is gekomen.
Het is een biologisch-dynamische boerderij en zij maken wilde weide kaas op een ambachtelijke en natuurlijke manier. De combinatie van het beste voer van kruidige weilanden, blaarkopkoeien die melk van uitzonderlijke kwaliteit leveren en vakmanschap zorgt voor een kaas van topkwaliteit.
Andere aandachtspunten zijn duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Slogan hierbij is: denk mondiaal en handel lokaal!
Ook natuur- en weidevogelbeheer staan hoog op de agenda van Noorderlicht. Dit jaar was een goed jaar voor de weidevogels in dit gebied.
Daarnaast beschikt de boerderij over een prachtige vergaderruimte waar wij vanavond dankbaar gebruik van mochten maken. Deze ruimte wordt ook verhuurd voor vergaderingen, workshops of verjaardagen en Maria organiseert hier ook haar Noorderlichtavonden. De thema’s van deze avonden gaan over voeding, gezondheid, ziektes en maatschappelijke kwesties en sluiten aan bij de manier van werken en leven op de biodynamische boerderij.
Meer informatie is te vinden op www.kaasboerderij-noorderlicht.nl .

Presentatie Dick de Jong
Daarna was het podium voor Dick de Jong (streekauteur, kenner van de streek en PR medewerker van museum De Koperen Knop) die een boeiende presentatie gaf over de promotie van onze streek met tips en voorbeelden van aandachtspunten voor alle soorten van bedrijven die werkzaam zijn in het toerisme. Deze presentatie vindt u in bijlage.

Evaluatie van het toeristische seizoen
Er is al het nodige gecommuniceerd over de lopende en afgesloten projecten, maar er werd wel nog even teruggekeken naar de KLM Dutch Open die dit jaar voor het eerst in onze regio is georganiseerd.

Restaurant Oud Vuren was de enige ondernemer uit de streek die heeft deelgenomen aan dit evenement. Wij hopen dat volgend jaar meer bedrijven zich opgeven als deelnemer. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de organisatie van proeverijen van streekproducten. Onze werkgroep gaat volgend jaar deelnemende golfclubs rechtstreeks benaderen m.b.t. de overnachtingsmogelijkheden hier in de streek. Deze informatie is dit jaar blijven hangen bij de organisatie van het evenement.

Stand van zaken uitwerking van de ambities van Den Hâneker
Een van de ambities is “sterke communicatie”. Onze werkgroep vindt dit een héél belangrijk punt en wij willen daar de komende tijd de nodige aandacht aan geven.
Het komt eigenlijk neer op méér PR voor onze streek + bedrijven

Tijdens de discussie over dit onderwerp werden de volgende punten genoemd:

  • Gebruik maken van de regionale media:
    • bladen o.a. Het Kontakt, Merwestreek, AD enz. (artikelen)
    • tv-zenders zoals SBS 6, TV Rijnmond, TV West (reportages)
  • Aandacht voor en bundelen van alle brochures, ook wandelroutes.
  • Wijdere verspreiding van onze brochures (niet alleen VVV-punten en de folderkasten, maar ook andere punten waar veel mensen komen zoals bibliotheken, tandartsen e.d.)
  • Uitdelen flyers bij evenementen
  • Méér gebruik maken van facebook en twitter

Jan en José Zijderveld van bezoekboerderij het Achterhuis zijn onlangs genomineerd voor de Natuurprijs 2016 van het Nationaal Groenfonds. Dit is een goed voorbeeld van hoe je je bedrijf extra onder de aandacht kunt brengen.

Inmiddels is besloten om een aparte werkgroep op te richten die zich gaat bezighouden met de ambitie “sterke communicatie”. U wordt van harte uitgenodigd om u hiervoor op te geven.
Binnenkort komt het bestuur van Den Hâneker terug op de uitwerking van de overige ambities.

Vervolgens neemt Gert Baars nog even het woord en bedankt Ria van Wijngaarden heel hartelijk voor het vele werk wat zij heeft gedaan voor onze werkgroep gedurende de afgelopen jaren. Gelukkig blijft zij wel werkzaam in het bestuur en in de werkgroep Educatie Ook Dick de Jong wordt hartelijk bedankt voor zijn uitstekende presentatie.

Er zijn geen vragen en opmerkingen bij de rondvraag, dus sluit Gert de vergadering en is het tijd voor de heerlijke streekhapjes (o.a. de kaas van Noorderlicht) met bijbehorende drankjes, inclusief de wijn van Domein Oosteind uit Goudriaan.

Werkgroep Plattelandstoerisme en Streekproducten Den Hâneker

Back To Top
Lid worden