Skip to content

‘Vergismoord’ op kleine zwaan ligt op de loer

De toestemming van het provinciebestuur om knobbelzwanen af te schieten, stuit op protesten van natuurorganisaties. Niet zozeer omdat die organisaties zo begaan zijn met de knobbelzwaan, maar omdat zij vrezen voor het leven van de zeldzame kleine zwaan, die lijkt op de knobbelzwaan.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en vier andere natuurorganisaties, waaronder het Hoekschewaards Landschap, vrezen dat jagers zich vergissen.

Knobbelzwanen en kleine zwanen zijn niet alleen lastig van elkaar te onderscheiden. Ze leven ook vaak in dezelfde groepen. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft meer dan 20 procent van de kleine zwanen, ondanks de beschermde status, hagel in het lichaam.

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming gegeven voor het afschieten van de knobbelzwanen, omdat de vogels schade veroorzaken aan de akkers en weilanden.

De natuurorganisaties vinden het ‘erg opmerkelijk’ dat in het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan geen maatregelen zijn opgenomen die de risico’s op afschot van de kleine zwaan verminderen. Volgens de vogelbeschermers is daarbij te denken aan niet schieten in de periode dat de kleine zwanen in Nederland zijn.

Toendra
Kleine zwanen broeden op de Russische toendra en komen hier om te overwinteren. De wereldpopulatie wordt geschat op maximaal 15.000 vogels. Dat staat in schril contrast met het aantal knobbelzwanen. Daar zijn er zeker 40.000 van in Nederland. Veel knobbelzwanen bivakkeren hier het hele jaar door.

In november verbood de rechtbank Den Haag nog het afschieten van knobbelzwanen. De provincie Zuid-Holland had vrijstelling verleend om vanaf 1 november knobbelzwanen te doden. Daarmee moest worden voorkomen dat de zwanen grasland en gewassen zouden beschadigen of verkeersongelukken zouden veroorzaken.

De ‘vraatschade’ werd in Zuid-Holland vorig jaar geschat op ruim 20.000 euro. De boeren mochten de zwanen in de winter wegjagen. Als dat niet lukte, konden ze worden afgeschoten. Jaarlijks worden enkele duizenden van de circa 13.000 zwanen gedood.

Verbod
Het verbod is inmiddels teruggedraaid en hierdoor kan tot ergernis van verschillende natuurorganisaties de jacht op de knobbelzwaan weer worden geopend. Volgens het provinciebestuur zijn jagers deskundig genoeg om het verschil tussen de twee zwanensoorten te zien. ,,De kleine zwaan heeft geen knobbel op z’n neus en ook een andere kleur snavel.’’

De jagers krijgen bovendien een extra cursus voordat ze mogen schieten, zegt woordvoerder Marcel van den Eng van de provincie Zuid-Holland.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden