Skip to content

Toekomst Slingelandse Plassen voorlopig onduidelijk

GOUDRIAAN • Niet alles wat Molenlanders en belangengroepen bedenken is haalbaar in het gebied Slingelandse Plassen bij Goudriaan. De een wil er vooral zwemmen, de ander vissen, een voedselbos aanleggen of mountainbiken.

Burgemeester en wethouders willen weten wat inwoners en organisaties als de Natuur- en Vogelwacht en de Wildbeheereenheid (jagers) voor ideeën hebben. Dinsdagavond 12 maart was er daarom in Goudriaan een informerende raadsbijeenkomst over de toekomst van het gebied. De gemeente wil ‘vaart maken’, maar tegelijkertijd zorgvuldig nagaan wat de beste en betaalbare ideeën zijn.

Natuurbegraafplaats
Wethouder Teunis Jacob Slob was na afloop een tevreden man. “Het college was op zoek naar verbreding en daarvoor heb ik voldoende ideeën gehoord”, aldus Slob. “Een nieuw idee was voor mij bijvoorbeeld de aanleg van een natuurbegraafplaats. En ook: het plaatsen van bewegwijzering naar het gebied vanaf de bushalte die bij het hoge kruispunt N214/N216 gaat komen.”

Slob wil ook nagaan of er verdienmodellen mogelijk zijn. “Niet alle ideeën die ik daarover hoorde waren nieuw. Tiny houses plaatsen bijvoorbeeld.”

Niet lekker
Tijdens zijn inleiding vertelde ambtenaar Bas Renes dat er al een concept beheervisie ligt. “Maar het proces waaruit die visie ontstond liep niet helemaal lekker. Daarom maken we even pas op de plaats. Zijn de beste ideeën op tafel gekomen?”

Slecht onderhoud
Volgens de conceptvisie moeten maatregelen om blauwalg te verminderen en het opknappen van onder andere paden, toiletten en bruggen dik acht ton kosten. Volgens een agrariër uit de zaal is het gebied ‘een verwaarloosde bende’. Renes: “We horen van meer mensen dat het onderhoud slecht is geweest.”

Vogels en bikers
In drie groepen discussieerden de aanwezigen over het gebied. Bij de groep in de hal bleek dat belangen soms botsen. Een moutainbiker van Rennersclub Jan van Arckel hield een pleidooi voor een mtb-parcours. Jacques Verhagen van de Natuur- en Vogelwacht: “Als vogels vaak gestoord worden, houden ze niet voldoende energie over voor de vogeltrek. Daarom moet je niet met fietsen en mountainbikes door een deel van het gebied rijden.” Iemand anders: “Het zijn vooral de honden die vogels verstoren.”

Blauwalg
De aanpak van blauwalg kwam vaak ter sprake. CDA-raadslid Jan-Arie Korevaar uit Goudriaan: “Er wordt nu door veel kinderen gezwommen bij de brug bij ‘t Raadhuis. Dat is gevaarlijk vanwege het verkeer.” Klariena van Zee, lid van de klankbordgroep in het dorp, bevestigde: “We hebben een enquête gedaan onder ouders. Zij vinden zwemmen bij de brug gevaarlijk.”

Een oud-agrariër: “In de Slingelandse Plassen zit een grote hoeveelheid ganzen, die poepen heel veel. Je zwemt daar in poepwater.”

Beheer versimpelen
Klaas-Hemke van Meekeren verbaast zich er na afloop van de avond over dat vooral gesproken wordt over meer investeringen. “Je moet juist eerst het beheer versimpelen door de aanleg van natte natuur met moerasbos en minder beschoeiingen, en dat goed doorrekenen. Vervolgens het plan weer opbouwen met kleine specifieke investeringen voor recreatie. Dan eventueel nog een bijzondere toevoeging doen, waar iedereen over kan discussiëren.”

Het college gaat alle ideeën voor de Slingelandse Plassen bespreken met de betrokken partijen, zoals het waterschap, Den Hâneker, hengelsporters en de klankbordgroep uit Goudriaan. Mogelijk komt er daarna opnieuw een informerende raadsbijeenkomst.

Natuur en recreatie
In maart 2018 droeg de provincie Zuid-Holland het eigendom en beheer van de Slingelandse Plassen over aan Molenwaard en Giessenlanden, nu Molenlanden. Het jaar ervoor was al besloten dat het zuidelijk deel de bestemming natuur houdt. Wat niet betekent dat er geen recreanten mogen komen. Het noordelijk deel kan gebruikt worden voor dagrecreatie, met respect voor de natuur.

Onderhoudskosten
Het onderhoud van het terrein van 35 hectare, dat veertig jaar geleden ontstond als kleiwinput voor de ruilverkaveling, kost ongeveer 70.000 euro per jaar. Voor de eerste 15 jaar kreeg de gemeente een zak geld mee.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden