Skip to content

Studiedag WAV/LTO – Op weg naar een natuurinclusieve landbouw

Op de WAV/LTO studiedag van zaterdag 10 november over dit thema, stelde professor Korthals dat consumenten en boeren vervreemden van voedsel en natuur. Door de toenemende efficiëntie op de boerderijen, zijn de weilanden en akkers eentoniger geworden. De agrarische producten worden vaak bewerkt door de voedselindustrie. Door allerlei toevoegingen zijn ze dan minder gezond. Professor Korthals is schrijver van het boek: Goed Eten.

Boeren dienen weer vaardigheden te ontwikkelen om natuur te integreren in hun bedrijfsvoering, om gezondere producten via kortere ketens af te zetten naar consumenten. Als men weer meer tijd besteedt aan het kopen van goed voedsel, het goed bereiden en in rust met elkaar eet is dat een stap voorwaarts naar een gezonder leven.

Wiebren van Stralen van Friesland Campina zei, als 2e spreker, dat ze steeds vaker van afnemers de vraag krijgt naar producten van bedrijven met een goede biodiversiteit (kruidenrijk grasland, weidevogelbeheer enz.) Waarbij de boeren ook minder tot geen bestrijdingsmiddelen en antibiotica gebruiken. Wil FC blijven leveren aan deze supermarkten dan moeten ze daaraan voldoen.
Zo ontstaan er verschillende melkstromen bij FC met elk hun eigen prijs. Melkveehouders hebben nu een keuze voor welke vorm van landbouw en markt ze kiezen.

Als derde spreker liet melkveehouder Kees de Jong uit Hoog Blokland zien dat met slim boeren en gebruikmakend van oude kennis, een hoge melkproductie per koe te combineren is met natuurinclusieve landbouw. Hij besloot zijn betoog met de opmerking dat hij overweegt om kaas te gaan maken. Daarmee gaf hij aan dat de meerprijs die de supermarkten bieden voor natuurinclusieve producten niet hoog genoeg is voor de boeren, om een redelijke opbrengst te realiseren.

De conclusie is, dat supermarkten minder op prijs en meer op kwaliteit moeten concurreren om natuurinclusieve landbouw te doen slagen. Anders ‘prijzen’ ze zich uit de markt van gezondere, natuurlijke producten.

Back To Top
Lid worden