Rabobank Lek en Merwede sponsort Den Hâneker

REGIO • Na alle festiviteiten in 2019 rondom het 25-jarig bestaan van Den Hâneker is er ook voor dit jaar weer een samenwerking met de Rabobank tot stand gekomen.

De Rabobank is al jarenlang partner van Den Hâneker en steunt hiermee diverse initiatieven van de natuur- en landschapsvereniging in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, die ruim 600 leden telt.

De werkzaamheden van Den Hâneker zijn onderverdeeld in vijf werkgroepen, te weten agrarisch natuurbeheer, toerisme & streekproducten, educatie, duurzame landbouw en (de nieuwe werkgroep) ‘Vierdaagse Alblasserwaard’. Met de ondertekening van het sponsorcontract op maandag 27 januari door Roelf Polman (directievoorzitter Rabobank Lek en Merwede) en Kees Commijs (voorzitter Den Hâneker) kunnen de partijen met elkaar blijven investeren in een duurzame vereniging.

Bron: het Kontakt

Lid worden