Raad Molenlanden: 4 miljoen euro voor aankoop entreegebied Kinderdijk

Kinderdijk Lente – Pixabay

KINDERDIJK • De gemeenteraad van Molenlanden buigt zich volgende week over de vraag of men 4 miljoen euro overheeft voor de aankoop van een deel van het huidige entree van molengebied Kinderdijk.

De gemeente Molenlanden wil het Entreegebied Kinderdijk namelijk een andere functie geven en herontwikkelen. De plannen hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling, maar het lijkt er nu al wel op dat de gemeente het pand van restaurant Buena Vista wil ombouwen naar drie woningen. Daardoor vervalt uiteraard de horecafunctie. Het achterterrein wordt daarbij herontwikkeld naar vier tot vijf woningen. Het gebouw van Windkracht 4 blijft bestaan, maar er komen nieuwe functies in, zoals een souvenirwinkel, bezoekerscentrum, hotel/b&b en restaurant. Het perceel achter Windkracht 4 is nu bebouwd met twee woningen. Voor deze gronden ziet de gemeente Molenlanden een centrumfunctie die ook voor het perceel Windkracht 4 is voorzien.

Om deze plannen te kunnen uitvoeren, moeten er gebouwen aangekocht worden. Om dat weer te kunnen doen, heeft de gemeente als eerste instrument het zogenaamde voorkeursrecht nodig. Het voorkeursrecht verplicht de betrokken eigenaar (of iemand met een recht van erfpacht) om bij een voorgenomen verkoop de betreffende gronden/panden eerst aan het college aan te bieden.

Om tot aankoop van panden over te kunnen gaan is ongeveer 4 miljoen euro nodig, heeft de gemeente berekend.

De nieuwe inrichting van de entreezone van het molengebied van Kinderdijk moet lucht brengen op deze krappe locatie. De gehele entreezone moet een kwaliteit en uitstraling krijgen die past bij de status van Kinderdijk als Unesco-Werelderfgoed en als nationaal icoon. Tegelijkertijd moeten nijpende logistieke problemen en veiligheidsproblemen worden oplost.

De gemeenteraad van Molenlanden vergadert op dinsdag 21 april over het onderwerp. Deze vergadering is niet toegankelijk voor publiek, maar kan via het internet beluisterd en bekeken worden.

Inspreken
Inspreken voor de vergadering is mogelijk op twee manieren. Een inspraak per mail kan gericht worden aan de griffie via griffie@jouwgemeente.nl. Die bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken. Inspreken kan ook via een digitale verbinding. Om dit laatste technisch te realiseren, vraagt de gemeente aan insprekers om zich op maandag voorafgaand aan de vergadering uiterlijk om 12.00 uur bij de griffie te melden. Bij mondeling inspreken vraagt de gemeente aan de insprekers om hun bijdrage indien mogelijk te bundelen tot één gezamenlijke inspraak.

Bron: het Kontakt

Lid worden