skip to Main Content

Project Agrarische Bedrijven in het Groen afgerond

In 2017 zijn we met een projectgroep van Den Hâneker van start gegaan met dit project. Met financiering van de Provincie ZH is het gelukt om bij 90 boerenbedrijven  in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden de erfbeplanting te verbeteren. Na verlenging kunnen we dit project eind 2021 afronden.

De aanleiding was dat we zagen dat er bij vele nieuwe stallen geen goede erfbeplanting kwam. Ze stonden kaal in het landschap en een goede landschappelijke inpassing ontbrak. Na enkele oproepen in de Nieuwsbrief van Den Hâneker kwamen er slechts een paar reacties. Daarom is Gijsbert Pelikaan als veldmedewerker  op pad gegaan om bij veel boeren gewoon aan te bellen en zijn verhaal te doen. Dat leidde tot voldoende deelnemers. Er werd een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek om op locatie te kijken en te bespreken wat de wensen en mogelijkheden waren. Hieruit volgde een beplantingsplan met een begroting. Daarna werd er een overeenkomst voor ondertekening opgemaakt en ging  de bestellijst naar de kweker. De deelnemers moesten dan zelf de bomen en struiken op de goede plek planten. Soms kregen ze hulp van leerlingen van Yuverta, de agrarische school in Ottoland, een mooie combi.

De bedrijfsbezoeken leverden mooie en soms uitgebreide gesprekken aan de keukentafel op. Over waar ben je als boer mee bezig, wat is je motivatie? En vaak ook: wat is je frustratie, waar loop je tegen aan? Veel boeren willen de stap zetten naar vergroening en verduurzaming van hun bedrijf.  Maar hoe doe je dat en hoe financier je dat?

Het eindresultaat van dit project mag er zijn. Nieuwe stallen met goede erfbeplanting wat een waardevolle bijdrage voor de inpassing in het landschap en voor de biodiversiteit levert.  Het geeft schaduw en verkoeling en de bomen leggen ook CO2 vast.  Er zijn allerlei groene elementen aangelegd, zoals houtsingels, een knotwilgenrij, boomgaarden of een natuurvriendelijke oever.

Kortom een resultaat waar we als projectgroep samen met de deelnemers trots op zijn!

Projectgroep: Karel Rietveld, projectleider/Gijsbert Pellikaan, veldmedewerker/Margriet  de Jong, administratie/Marieke van der Veen, financiën

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

 

Back To Top
Lid worden