skip to Main Content

Nieuwsbrief Boer & Hoeve – 78

Nieuwsbrief Boer & Hoeve – 78

Voorwoord van Dick de Jong:

De vakantietijd is voor de meeste mensen voorbij. Ook voor mij. Tijdens mijn vakantie in Duitstalige gebieden (mondkapje op en bij elke openbare gelegenheid inschrijven) had ik de mogelijkheid om uitgebreid te kunnen kijken naar hoe daar wordt gebouwd. Op veel plaatsen is daar de sterke en vooral zware constructie, die tot rond de Tweede Wereldoorlog ook bij ons in Nederland op het platteland veel werd toegepast, te zien. Zware balken vormen daarin het hoofdbestanddeel. Zij dragen als het ware de rest van de constructie en daarmee het gehele gebouw. Feitelijk zoals ooit de eerste gebouwen zijn neergezet: eerst de balkconstructie (de gebinten) en daaromheen als een soort huid alles wat de mens moest beschermen tegen de weersomstandigheden, zoals wind en regen, warmte en kou. Wat me ook is opgevallen zijn de grootte van de boerderijen. Met name de stallen lijken daar veel kleiner en de koppels koeien veel minder omvangrijk dan bij ons. Let wel op; ik gebruík het woord ‘lijken’, omdat ik geen enkele goede feitelijke onderbouwing heb. Ik baseer me op wat ik met eigen ogen zie. Ook is er soms heel weinig verschil tussen een boerderij en een ander gebouw, of een boerderij in een dorp of in een stad. Naast een mesthoop een spiksplinternieuw benzinestation. Of een stal naast een hotel. Een combinatie van boerderij en Gasthof, zie je ook nogal eens. Het lijkt (let op het woord!) erop dat de overheid zich daar minder bemoeit met de landbouw en veeteelt dan hier.

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Back To Top
Lid worden