skip to Main Content

Natuur- & Vogelwacht VHL: Wilde planten in allerlei soorten en maten door Jacques de Neut (3/11)

Op donderdag 3 november  organiseert de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden deze presentatieavond in de Schaapskooi, Overboeicop 15 te Schoonrewoerd. Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur. Toegang Gratis.

Iedere plant is voor zijn voortbestaan afhankelijk van een complex van factoren. We moe- ten dan bijvoorbeeld denken aan grondsoort, voedselrijkdom in de bodem, waterhuishouding, licht, wind en zuurgraad.

Wilde planten komen uiteraard niet uitsluitend voor in nationale parken of afgesloten natuurgebieden. Veel soorten zijn gelukkig ook in onze dagelijkse woon- en leefomgeving te vinden. Zo is er door aangepast beheer van plantsoenen en wegbermen de laatste jaren veel veranderd. Fluitenkruid, gewone berenklauw, pastinaak, wilde peen en wilde cichorei bloeien er overdadig. De stad kent zelfs zo’n eigen plantenleven dat vooral Ton Denters, stadsecoloog in Amsterdam, pleitte voor een veertiende floradistrict: het urbane of stadsdistrict. In de stad komt immers een groot aantal kenmerkende soorten voor die alleen groeien in de omgeving van mensen, vaak zelfs alleen op hun bouwsels.

Stadsgrachten, kade- en werfmuren zijn geliefde locaties voor verschillende soorten varens zoals tongvaren, zwartsteel en steenbreekvaren. Er zijn echter ook soorten die we liever zien gaan dan ko- men. Zo dook in 2007 de kleine waterteunisbloem voor ’t eerst in ons land op. In recreatiegebieden kan de reuzenberenklauw, met zijn machtige witte bloemschermen, overlast bezorgen. Kortom, over wilde planten is nogal wat te doen en dus ook genoeg te vertellen. Jacques van der Neut uit Dordrecht duikt in de wereld van de wilde planten, waarbij hij aandacht schenkt aan maaibeheer, ‘tuinvlieders’ en de ontwikkelingen in het zoetwatergetijdengebied.

Back To Top
Lid worden